W drugiej połowie października, w Paryżu, odbędzie się Annual Meeting Sojuszu 4EU+. Informuje o tym prof. Serge Fdida, prorektor Uniwersytetu Sorbońskiego. Prof. Dieter Heermann, prorektor Uniwersytetu w Heidelbergu tłumaczy jak ważny jest udział studentów w projektach badawczych, a prof. Milena Králíčková, prorektor Uniwersytetu Karola w Pradze, mówi o szkołach letnich i warsztatach przygotowanych dla studentów 4EU+. Więcej o Sojuszu 4EU+ można dowiedzieć się, oglądając wideo ze spotkania Komitetu Sterującego 4EU+.

16 września na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Sojuszu 4EU+. Wzięli w nim udział prorektorzy Uniwersytetu Karola w Pradze: prof. Lenka Rovna, prof. Radka Wildová, prof. Milena Králíčková, prorektor Uniwersytetu w Heidelbergu prof. Dieter Heermann, prorektor Uniwersytetu w Mediolanie prof. Antonella Baldi, prorektor UW dr hab. Maciej Duszczyk, dziekan wydziału Teologii Uniwersytetu w Kopenhadze prof. Kirsten Busch Nielsen, a także prorektor Uniwersytetu Sorbońskiego prof. Serge Fdida, przewodniczący Komitetu Sterującego 4EU+. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele wybranych biur z 6 uczelni 4EU+. Rozmawiano o współpracy dydaktycznej i naukowej, o kwestiach organizacyjnych, budżetowych i współpracy z partnerami stowarzyszonymi.

W wideo z posiedzenia Komitetu Sterującego na UW prof. Milena Králíčková wylicza szkoły letnie, które odbyły się w tym roku w Pradze w ramach pierwszego programu flagowego 4EU+: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim oraz zapowiada kolejne wydarzenia dla studentów.

 

Prof. Dieter Heermann podkreśla, że udział studentów w przedsięwzięciach naukowych jest niezwykle istotny ze względu na ich kreatywność. Zaznacza, że pomysły studentów mogą przełożyć się na konkretne rozwiązania wyzwań, przed którymi stoją obecnie społeczeństwa Europy.

 

Prof. Serge Fdida, przewodniczący Komitetu Sterującego 4EU+, przedstawia najważniejsze wydarzenia Sojuszu 4EU+, które odbyły się w ostatnim roku. Powstały pierwsze projekty dotyczące m.in. badań, innowacyjnego kształcenia, współpracy bibliotek. Prorektor Uniwersytetu Sorbońskiego zapowiada, że w październiku w Paryżu odbędzie się Annual Meeeting Sojuszu 4EU+.

4EU+ to sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu w Mediolanie.

 

W czerwcu tego roku Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Komisja wyłoniła 17 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Realizacja grantu sojuszu 4EU+ rozpocznie się w listopadzie. Więcej informacji >>