16 września na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Sojuszu 4EU+, który zyskał status uniwersytetu europejskiego w konkursie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Do sojuszu, oprócz UW, należą uniwersytety: Sorboński, Karola, w Heidelbergu, Kopenhadze oraz Mediolanie. Członkowie komitetu rozmawiali o szczegółach przyszłej współpracy dydaktycznej oraz naukowej.

W spotkaniu brali udział prorektorzy Uniwersytetu Karola w Pradze: prof. Lenka Rovna, prof. Radka Wildová, prof. Milena Králíčková, prorektor Uniwersytetu w Heidelbergu prof. Dieter Heermann, prorektor Uniwersytetu w Mediolanie prof. Antonella Baldi, prorektor UW dr hab. Maciej Duszczyk, dziekan wydziału Teologii Uniwersytetu w Kopenhadze prof. Kirsten Busch Nielsen, a także prorektor Uniwersytetu Sorbońskiego prof. Serge Fdida, pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego 4EU+. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele wybranych biur z 6 uczelni sojuszu.

 

Rozmowy dotyczyły zakresu współpracy dydaktycznej oraz naukowej prowadzonej w ramach 4 programów flagowych 4EU+: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim; Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków; Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych; Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

 

Dyskutowano również o kwestiach organizacyjnych, budżetowych oraz współpracy z partnerami stowarzyszonymi.

 

W czerwcu tego roku Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Komisja wyłoniła 17 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Realizacja grantu sojuszu 4EU+ rozpocznie się w listopadzie.

 

W drugiej połowie października na Uniwersytecie Sorbońskim odbędzie się pierwsze doroczne spotkanie Sojuszu 4EU+ (Annual Meeting).