Do 25 czerwca jednostki uniwersyteckie mogą składać wnioski w konkursie na projekty szkół letnich dla doktorantów, a do 29 czerwca na projekty szkół letnich dla studentów organizowanych w programie ZIP. Nowe terminy konkursów dotyczą szkół letnich, które odbędą się w 2018 roku.

Jednostki uniwersyteckie, które chcą wziąć udział w konkursach na szkoły letnie organizowane w 2018 roku, mogą składać wnioski do 25 czerwca – w przypadku szkół letnich dla doktorantów – oraz do 29 czerwca – w przypadku szkół letnich dla studentów. Ogłoszenie wyników obu konkursów nastąpi odpowiednio 2 i 10 lipca.

 

Szkoły letnie dla studentów

W 2018 roku zostaną zorganizowane dwie 10-dniowe szkoły letnie dla studentów w językach obcych – stacjonarna i wyjazdowa. Będą mogli wziąć w nich udział studenci drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia, a także trzeciego, czwartego i piątego roku jednolitych studiów magisterskich. Łącznie w programie ZIP w latach 2018-2021 zostanie zorganizowanych dwanaście szkół letnich dla studentów.

 

Szkoły letnie dla doktorantów

W 2018 roku zostaną zorganizowane również dwie 10-dniowe doktoranckie szkoły letnie o zasięgu krajowym i międzynarodowym – jedna stacjonarna i jedna wyjazdowa. Do 2021 roku w programie ZIP zostanie zorganizowanych piętnaście szkół letnich dla doktorantów.

Regulaminy obu konkursów i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Zintegrowanego Programu Rozwoju.

 

Biuro ZIP zaprasza na indywidualne konsultacje w sprawie szkół letnich. Na spotkanie można umówić się mailowo (zip@uw.edu.pl) lub telefonicznie pod numerem 22 55 24 105.