Europejskie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowało raport dotyczący wzorców zastraszania i przemocy rówieśniczej wśród nastolatków w czterdziestu czterech krajach i regionach. Wynika z niego, że coraz więcej dzieci pada ofiarą cyberprzemocy lub ją stosuje. Koordynatorką badań w Polsce jest m.in. dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik z Wydziału Pedagogicznego UW.

 

Wyniki najnowszych badań w ramach projektu Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) świadczą o tym, że – podczas gdy ogólne trendy dotyczące przemocy rówieśniczej pozostają stabilne od 2018 roku –  to cyberprzemoc niepokojąco rośnie.

 

Koordynatorkami badań HBSC w Polsce są dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Anna Dzielska z Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka.

 

Kluczowe ustalenia raportu:

 

  • średnio 6% nastolatków stosuje przemoc rówieśniczą. Zachowanie to jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców (8%) w porównaniu z dziewczętami (5%). W Polsce największy odsetek stosujących przemoc wobec rówieśników obserwuje się wśród 13-latków (12% chłopców i 9% dziewcząt);
  • około 11% nastolatków było prześladowanych w szkole. Polscy 13-latkowie zajmują szóste miejsce pod względem częstotliwości doświadczania przemocy (13% dziewcząt, 20% chłopców) wśród czterdziestu czterech badanych krajów;
  • około 12% (jeden na ośmiu) nastolatków stosuje cyberprzemoc wobec innych. Chłopcy (14%) częściej są sprawcami cyberprzemocy niż dziewczęta (9%). W Polsce najwyższy odsetek sprawców cyberprzemocy obserwuje się wśród 15-letnich chłopców (26%) i 13-letnich dziewcząt (18%);
  • 15% nastolatków (około jeden na sześciu) doświadcza cyberprzemocy. W każdej grupie wiekowej polska młodzież znajduje się w pierwszej piątce krajów i regionów o najwyższym odsetku osób doświadczających cyberprzemocy. Grupą najbardziej narażoną na cyberprzemoc są 13-latki (25% chłopców i 28% dziewcząt);
  • jeden na dziesięciu nastolatków brał udział w bójkach, z zauważalną różnicą związaną z płcią: 14% chłopców w porównaniu z 6% dziewcząt. W Polsce największy odsetek zaobserwowano wśród 13-latków (chłopcy 18% i dziewczęta 9%).

Pełny raport jest dostępny na stronie WHO.