Łukasz Kożuchowski oraz Jakub Róg ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW otrzymali grant Fundacji Kościuszkowskiej. Projekty realizowane przez badaczy będą dotyczyć sposobu postrzegania przez amerykańską dyplomację społeczeństwa Królestwa Polskiego przed I wojną światową oraz kwestii czasu w mechanice kwantowej.

Fundacja Kościuszkowska to jedna z najstarszych organizacji polonijnych zajmujących się promowaniem naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

 

Instytucja przyznaje stypendia naukowe na pobyt w Stanach Zjednoczonych w trzech kategoriach: Koścuszko Foundation Fellowship, Kościuszko Foundation Grants i Kościuszko Foundation Teaching Fellowship.

 

W wyniku naboru na rok 2024/2025 Kościuszko Foundation Grant otrzymali Łukasz Kożuchowski oraz Jakub Róg ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW.

 

Królestwo Polskie z Ameryki

W ramach projektu Society of the Kingdom of Poland during the last years of the Russian imperial rule in the eyes of American diplomacy (1905–1915) Łukasz Kożuchowski spędzi trzy miesiące jako visiting scholar w Harriman Institute na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku oraz w National Archives w College Park.

 

– Przedmiotem mojego zainteresowania jest to, jak amerykańska dyplomacja – a konkretnie amerykański konsulat generalny w Warszawie – postrzegała życie Królestwa Polskiego w ostatnich latach przed I wojną światową, czyli u schyłku panowania Imperium Rosyjskiego nad Wisłą. Realizując projekt, zwrócę uwagę nie tylko na sprawy polityczne, jak rewolucja z 1905 roku, rozwój nowoczesnych partii czy polskich tendencji niepodległościowych, ale także na sprawy bardziej prozaiczne, np. na to, jak konsulowie widzieli różne grupy społeczne Królestwa, czy mieli jakieś uprzedzenia wobec Polaków – mówi Łukasz Kożuchowski i dodaje: – Temat jest istotny nie tylko z punktu widzenia historii relacji polsko-amerykańskich, ale również ze względu na dzieje samego polskiego społeczeństwa. Wiele źródeł historycznych z epoki zaginęło w zawieruchach wojennych, zostało spalonych przez Niemców czy zabranych przez Rosjan, więc obserwacje zagranicznych dyplomatów, dobrze zachowane w archiwach poszczególnych państw, mogą uzupełniać wspomniane braki.

 

W swojej działalności badawczej Łukasz Kożuchowski zajmuje się historią społeczną i kulturową Królestwa Polskiego. Przygotowuje rozprawę pt. Bóg na niebie, car na ziemi: Władza imperialna i religijność chłopów w Królestwie Polskim, 1905–1915 pod opieką prof. Artura Markowskiego z Wydziału Historii UW.

 

Czas w mechanice kwantowej

W trakcie swojego pobytu na Uniwersytecie Illinois w Chicago Jakub Róg będzie realizować projekt Role of Time in Relationship to the Problem of Time in QM, dotyczący problematyki czasu w mechanice kwantowej.

 

– Czas jest od dawna przedmiotem namysłu filozoficznego, a doniosłą rolę w odkrywaniu jego własności odegrał rozwój fizyki. W moim projekcie doktorskim analizuję, w jaki sposób czas ujmowany jest w formalizmie mechaniki kwantowej. Zdaniem wielu autorów obecny sposób reprezentacji czasu w ramach tej teorii jest niewystarczający i nie obejmuje wszystkich możliwych aspektów zjawisk kwantowych. Dzięki stypendium Fundacji Kościuszkowskiej będę miał okazję współpracy z prof. Nickiem Huggettem, autorem wielu ważnych prac z zakresu filozofii fizyki. W trakcie kilkumiesięcznego pobytu jako visiting scholar będę pracował nad włączniem do dyskursu o problemie czasu wybranych interpretacji mechaniki kwantowej. Wyniki moich badań mogą być ważne w kontekście sposobu rozumienia mechaniki kwantowej (wyboru jej interpretacji) oraz poszukiwania kwantowej grawitacji – mówi Jakub Róg.

 

Na Uniwersytecie Warszawskiem badacz przygotowuje pracę doktorską pt. Ontologiczny obraz czasu w teoriach zjawisk kwantowych, której promotorem jest prof. Tomasz Bigaj z Wydziału Filozofii UW.