18 marca w Centrum Pomocy Psychologicznej UW uruchomiony został telefon zaufania 22 552 44 24, który będzie działał od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–22.00. Ze wsparcia psychologicznego mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy UW.

Na Uniwersytecie Warszawskim działa Centrum Pomocy Psychologicznej (CPP), które oferuje wsparcie psychologiczne studentom, doktorantom i pracownikom uczelni. Pracują w nim eksperci – psycholodzy, psychoterapeuci, specjaliści terapii środowiskowej udzielający bezpłatnego wsparcia w formie dostosowanej do potrzeb i możliwości osoby zgłaszającej się.

 

CPP UW oferuje m.in. konsultację psychologiczną, interwencję kryzysową, indywidualne wsparcie psychologiczne, psychoterapię grupową, warsztaty psychoedukacyjne. Nową formą wsparcia CPP jest telefon zaufania dostępny dla całej społeczności UW.

 

– Uruchamiamy telefon zaufania jako jeden z elementów poprawy funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego. W zmieniającej się rzeczywistości potrzebne jest dodatkowe wsparcie psychologiczne – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Przez pierwsze pół roku telefon zaufania będzie działał w godz. 10.00–22.00.

Telefon zaufania na UW:  22 552 44 24

Więcej informacji znajduje się na stronie Centrum Pomocy Psychologicznej UW:  https://cpp.uw.edu.pl/.

 

 

Wsparcie społeczności UW

Uniwersytet Warszawski systematycznie podejmuje działania na rzecz rozwoju środowiska przyjaznego i otwartego dla całej akademickiej społeczności. Informacje o tych działaniach dostępne są m.in. na stronie UW w zakładce „Wsparcie społeczności UW”.

Wsparcie społeczności UW