Prof. Małgorzata Sandowicz z Wydziału Orientalistycznego UW otrzymała grant w konkursie Weave-UNISONO. Razem z naukowcami z Austrii i Niemiec zgromadzi i uporządkuje dokumenty z archiwum świątyni Eanna – starożytnego ośrodka kultu oraz ważnej instytucji gospodarczej Babilonii.

Eanna oznacza „dom nieba”. To świątynia bóstw Anu i Isztar zlokalizowana w Uruk, starożytnym mieście południowej Mezopotamii. Była ona nie tylko ośrodkiem kultu, ale też ważną instytucją gospodarczą Babilonii.

 

Znajduje się tu archiwum, na które składa się 10 tys. babilońskich tabliczek klinowych. Powstały one w tzw. długim VI wieku, czyli w wiekach przed naszą erą – od VII do V. Stworzyli je głównie urzędnicy i kapłani świątyni Eanna.

 

Świątynne zbiory były już badane, ale do tej pory nie powstało ich całościowe opracowanie. Taki cel postawili sobie naukowcy w projekcie DigEanna, którym kieruje prof. Małgorzata Sandowicz z Wydziału Orientalistycznego UW. Chcą zgromadzić wszystkie dokumenty z archiwum i uporządkować je z wyszczególnieniem podzbiorów. Ponadto zbiory zostaną zdigitalizowane.

 

Na realizację projektu prof. Małgorzata Sandowicz otrzymała grant w konkursie Weave-UNISONO w wysokości 835 218 zł.

Badania będą realizowane we współpracy z zespołami prof. Michaela Jursy z Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz prof. Johannesa Hackla z Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie.

 

Naukowcy chcą również odtworzyć kontekst, w którym powstały poszczególne grupy tekstów oraz zrozumieć zmiany praktyk urzędniczych stosowanych w świątyni, a w rezultacie również przemiany historyczne, społeczne i religijne, jakie zachodziły w Babilonii.

Badacze planują skorzystać z najnowszych metod i technik stosowanych w badaniach tekstów klinowych, takich jak dyplomatyka czy prozopografia, a także z narzędzi humanistyki cyfrowej.  

 

Pełna lista laureatów konkursu jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Nauki.