Na Uniwersytecie spotykają się ludzie o różnych poglądach, temperamentach i w różnym wieku. W tak dużej i różnorodnej społeczności czasem pojawiają się problemy. Na uczelni są osoby, które pomagają je rozwiązywać.

 

 

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Pomoc osobom doświadczającym różnorodnych problemów, np. trudności w nauce, kryzysowych sytuacji życiowych, czy też zmagającym się z lękiem, obniżonym nastrojem, zaniepokojonym pandemią. CPP prowadzi bezpłatne poradnictwo psychologiczne; psychoterapię krótkoterminową; psychoedukację. W czasie epidemii COVID-19 CPP udziela konsultacji zdalnie. Ze wsparcia online mogą również skorzystać osoby wyjeżdżające na wymianę zagraniczną. Od 4 października 2021 roku CPP ponownie będzie działać w trybie stacjonarnym.

 

www.cpp.uw.edu.pl

 

 

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wspiera studentów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz tych, którym stan zdrowia utrudnia studiowanie w standardowym trybie. Studenci mogą otrzymać m.in. pokój w akademiku dostosowany do ich potrzeb lub skorzystać z pomocy asystentów, transportu, usług tłumaczy języka migowego czy zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Można też wypożyczyć specjalistyczny sprzęt komputerowy, notesy brajlowskie, programy udźwiękawiające i powiększające lub systemy wspomagające słyszenie. BON opiniuje m.in. zmiany w organizacji studiów, urlopy zdrowotne i zmiany form egzaminów.

www.bon.uw.edu.pl

 

 

OMBUDSMAN

Wspiera studentów, doktorantów i pracowników w rozwiązywaniu konfliktów oraz dba o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie.

www.ombudsman.uw.edu.pl

 

 

SPECJALISTA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na UW. Może skierować sprawy do Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

www.rownowazni.uw.edu.pl

 

 

POMOC, KTÓRĄ MOŻNA UZYSKAĆ W JEDNOSTKACH WYDZIAŁOWYCH

  • AKADEMICKA PORADNIA PRAWNA – porady dotyczą spraw studenckich oraz prawa: rodzinnego, pracy, cywilnego i administracyjnego. Więcej informacji na stronie: www.akademickaporadniaprawna.pl.
  • KLINIKA PRAWA – prowadzi sekcje prawa medycznego, cywilnego, pracy i karnego, sądownictwa międzynarodowego, a także ds. osób osadzonych, uchodźców, redukcji szkód i pomocy bezdomnym. Więcej informacji na stronie: www.wpia.uw.edu.pl/pl/klinika-prawa.
  • CENTRUM ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW – Centrum wykorzystujące techniki mediacji oraz inne polubowne metody rozwiązywania sporów. Więcej informacji na stronie: www.mediacje.wpia.uw.edu.pl.

 

Pobierz przewodnik dla nowych studentów w wersji PDF

Przewodnik można otrzymać również w formach alternatywnych (np. w postaci wydruków brajlowskich). Ich przygotowaniem zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

  • e-mail: bon@uw.edu.pl
  • tel. 22 55 24 222