Będąc na UW, możesz część studiów odbyć na innej polskiej lub zagranicznej uczelni.

 

 

ERASMUS+

Studenci mogą wyjechać do 27 krajów Unii Europejskiej oraz Macedonii Północnej, Serbii, Turcji i Wielkiej Brytanii, a także trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). O stypendium programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku jednolitych studiów magisterskich. Studenci mogą również wyjechać na praktykę do instytucji zagranicznej, zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).

 

Obsługą studentów chcących uczestniczyć w Erasmusie+ zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą. W BWZ można uzyskać informacje o pozostałych możliwościach wymiany stypendialnej (umowy międzyuniwersyteckie, rządowe i inne).

http://bwz.uw.edu.pl

 

 

4EU+

4EU+ to sojusz sześciu uniwersytetów europejskich, do którego należy Uniwersytet Warszawski. Uczelnie chcą pogłębiać współpracę w zakresie prowadzenia badań, wspólnych programów studiów, kształcenia studentów i doktorantów, inicjatyw związanych z innowacyjnością i transferem technologii. Współpraca ta rozwija się również dzięki przyznanemu przez Komisję Europejską statusowi uniwersytetu europejskiego w konkursie „European Universities”, który finansowany jest z programu Erasmus+.

 

Dzięki przynależności do sojuszu studenci UW mogą m.in.:

  • spędzić część studiów na uczelni partnerskiej,
  • uczestniczyć w szkołach letnich, zajęciach online z udziałem studentów i wykładowców co najmniej dwóch uniwersytetów sojuszu, seminariach licencjackich i magisterskich współprowadzonych przez promotorów z zagranicy,
  • korzystać z materiałów naukowych bibliotek uczelni 4EU+,
  • uczestniczyć w wydarzeniach integracyjnych.

 

Uczelnie sojuszu 4EU+: Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

www.4eualliance.eu

 

 

MOST

Umożliwia spędzenie jednego lub dwóch semestrów studiów na innej polskiej uczelni. Można też zapisać się tylko na jeden przedmiot wykładany poza macierzystą jednostką. Student studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich może wziąć udział w programie po ukończeniu II semestru. Zapisy otwarte są zwykle zwykle od 15 kwietnia do 15 maja oraz od 31 października do 30 listopada. W tym roku rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2020/21 odbyła się wyjątkowo od 2 do 15 września. Szczegóły naboru na semestr letni można będzie znaleźć na stronie internetowej programu.

www.most.amu.edu.pl

 

Pobierz przewodnik dla nowych studentów w wersji PDF

 

Przewodnik można otrzymać również w formach alternatywnych (np. w postaci wydruków brajlowskich). Ich przygotowaniem zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

  • e-mail: bon@uw.edu.pl
  • tel. 22 55 24 222