JAK PORUSZAĆ SIĘ PO KAMPUSIE GŁÓWNYM?

 

 

Na kampusie przy Krakowski Przedmieściu 26/28 mieści się większość biur studenckich, siedziba samorządu studentów, a na dziedzińcu głównym organizowane są Juwenalia.

 

Mapa rozmieszczenia budynków na terenie kampusu UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 - kliknij aby powiększyć. Mapę w formie dotykowej można zamówić w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

LEGENDA

 

1. Pałac Kazimierzowski – siedziba władz UW i biur uniwersyteckich, m.in. Spraw Studenckich, Współpracy z Zagranicą, ds. Rekrutacji
2. Wydział Polonistyki
3. Dawna siedziba Centrum Informatycznego (CIUW), dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
4. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
5. Auditorium Maximum – tu znajduje się największa sala wykładowa na UW
6. Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa i Administracji
7. Dawna Biblioteka Uniwersytecka (stary BUW)
8. Budynek w przebudowie, tymczasowo wyłączony z użytku.
9. Wydział Archeologii
10. Collegium Iuridicum III, biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
11. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Katedra Italianistyki
12. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
13. Szkoła Języków Obcych
14. Wydział Historii
15. Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
16. Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Studium Europy Wschodniej, Muzeum UW
17. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
18. Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Otwarty, Zarząd Samorządu Studentów, przychodnia
19. Brama główna
20. Brama od ul. Oboźnej

Welcome point – punkt informacyjny dla studentów zagranicznych

BUW – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (ul. Dobra 56/66)
BON – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Dobra 55)

AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny

 

 

UNIWERSYTECKA WARSZAWA

 

Uniwersytet Warszawski jest najlepszą i największą polską uczelnią. W samej Warszawie ma ponad 100 budynków, które rozmieszczone są w różnych częściach miasta. Większość z nich usytuowana jest w obrębie trzech kampusów: głównego, na Ochocie i na Służewcu.

 

Mapa rozmieszczenia budynków UW na terenie Warszawy - kliknij aby powiększyć. Mapę w formie dotykowej można zamówić w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

 

 

WYDZIAŁY

 

1. Archeologii
2. „Artes Liberales”
3. Biologii
4. Chemii
5. Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
6. Filozofii
7. Fizyki
8. Geografii i Studiów Regionalnych
9. Geologii
10. Historii
11. Lingwistyki Stosowanej
12. Matematyki, Informatyki i Mechaniki
13. Nauk Ekonomicznych
14. Nauk o Kulturze i Sztuce
15. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
16. Neofilologii
17. Orientalistyczny
18. Pedagogiczny
19. Polonistyki
20. Prawa i Administracji
21. Psychologii
22. Socjologii
23. Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
24. Zarządzania

 

 

DOMY STUDENCKIE

 

1. Żwirki i Wigury 97/99 (Muchomorek)
2. Żwirki i Wigury 95/97 (Żwirek)
3. Kickiego 9 i 12
4. Zamenhofa 10a
5. Smyczkowa 5/7
6. Radomska 11

 

Pobierz przewodnik dla nowych studentów w wersji PDF

 

Przewodnik można otrzymać również w formach alternatywnych (np. w postaci wydruków brajlowskich). Ich przygotowaniem zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

  • e-mail: bon@uw.edu.pl
  • tel. 22 55 24 222