W przeciwieństwie do szkoły średniej to, jak będzie wyglądał twój plan zajęć na studiach, zależy w dużej mierze od ciebie. Sprawdź, jakie masz możliwości i jak z nich skorzystać.

 

 

REGULAMIN STUDIÓW

Od 1 października 2019 roku obowiązuje nowy Regulamin studiów. Regulamin określa organizację i przebieg studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, jak również prawa i obowiązki studenta UW. Dokument uwzględnia postulaty zgłaszane przez studentów i zawiera wiele korzystnych rozwiązań.

 

Możesz m.in.:

  • uczęszczać na dowolną liczbę zajęć nieobjętych planem studiów,
  • dokonywać oceny pracy kierownika jednostki dydaktycznej, kierowników studiów oraz pracowników administracyjnych, którzy obsługują tok studiów,
  • studiować w trybie indywidualnej organizacji studiów już od początku nauki,
  • otrzymać wsparcie w pozyskiwaniu środków na badania i realizację projektów badawczych.

 

Regulamin studiów znajduje się na stronie www.monitor.uw.edu.pl.

 

 

USOS

To system do obsługi studentów. Konto ma w nim każdy student. Dzięki niemu można np. złożyć wniosek o przyznanie stypendium, sprawdzić oceny z poszczególnych przedmiotów albo zapisać się na zajęcia. Każdy student ma do wykorzystania określoną liczbę bezpłatnych wirtualnych godzin (żetonów), które można przeznaczyć na wybrane przez siebie zajęcia.

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl

 

 

ECTS

Wartość każdego przedmiotu jest określana w punktach ECTS. Aby zaliczyć kolejny etap studiów, każdy student – zgodnie ze swoim programem studiów – jest zobowiązany do zdobycia ustalonej liczby punktów ECTS. Do zaliczenia całego roku należy uzbierać 60 punktów ECTS.

 

 

MOBILNY USOS

Studenci UW mogą pobierać aplikację mobilną na urządzenia z systemem Android i iOS, która usprawnia dotarcie do kluczowych danych systemu USOS. Program składa się z kilku modułów. Jedna z części pozwala na zapoznanie się z ogólnymi informacjami na temat programu. Pozostałe zawierają m.in. aktualności, plany zajęć, oceny. Do pobrania w Google Play i App Store.

 

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (oguny)

W trakcie studiów do wykorzystania jest 300 godzin tego typu zajęć, powinny to być przedmioty spoza kierunku studiów (przeciętny roczny kurs akademicki trwa 60 godzin). Studiując kulturoznawstwo, można np. zapisać się na zajęcia z biologii storczyków. Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym, inne trwają przez cały rok. W semestrze zimowym 2020/21 prowadzone będą jedynie online.

 

 

LEKTORATY

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) I stopnia i jednolitych magisterskich otrzymują 240 godzin do wykorzystania na zajęcia z języków obcych. Przed zakończeniem studiów licencjackich należy zdać egzamin certyfikacyjny z dowolnie wybranego języka, na poziomie co najmniej B2 (na studiach jednolitych magisterskich minimum B2+) lub przedstawić certyfikat instytucji zewnętrznej uznawany przez UW. Języków można uczyć się na sześciu poziomach docelowych od A2 do C2. Osoby rejestrujące się po raz pierwszy na zajęcia z: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą rozwiązać test online. Niezależnie od jego wyniku student sam wybiera poziom, na którym chce się uczyć. W pierwszym semestrze 2020/2021 lektoraty prowadzone będą wyłącznie online.

 

 

WF

Na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe. Można chodzić na uniwersytecki basen albo np. zapisać się na szermierkę. O tym, w jaki sposób będą odbywać się zajęcia sportowe w roku 2020/2021, dowiemy się we wrześniu. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 część zajęć sportowych prowadzona będzie zdalnie.

www.wfisport.uw.edu.pl

 

Pobierz przewodnik dla nowych studentów w wersji PDF

Przewodnik można otrzymać również w formach alternatywnych (np. w postaci wydruków brajlowskich). Ich przygotowaniem zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

  • e-mail: bon@uw.edu.pl
  • tel. 22 55 24 222