Rozpoczęcie studiów nie musi wiązać się z rezygnacją z działalności społecznej czy wdrożenia pomysłu na swój biznes. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego otrzymują wsparcie przy zakładaniu firmy, szukaniu pracy i działaniach wolontaryjnych.

 

Pomysł na biznes

UW jest uczelnią badawczą dążącą do wykorzystywania wyników pracy naukowej w praktyczny sposób. Realizuje to np. poprzez współpracę z otoczeniem biznesowym. Na uczelni funkcjonuje Centrum Transferu Technologii i Wiedzy (CTTW), które pośredniczy w kontaktach między firmami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi a członkami społeczności akademickiej UW, w tym studentami.

 

Działa tu też Centrum Współpracy i Dialogu, które pomaga naukowcom, również tym najmłodszym, popularyzować wiedzę i wspiera ich pomysły biznesowe. Przy Centrum funkcjonuje Inkubator UW, w którym można skonsultować swój pomysł na biznes czy postarać się o dofinansowanie jego realizacji.

 

Wybrane możliwości realizacji projektów biznesowych i komercjalizacji badań przez studentów UW:

  • Inkubator UW oferuje warsztaty i zajęcia, np. z redagowania biznesplanu; umożliwia preinkubację, czyli założenie własnej działalności gospodarczej pod auspicjami spółki celowej UWRC. Inkubator wspiera też projekty z zakresu ekonomii społecznej;
  • spółki spin-off, których udziałowcem jest powołana przez CTTW (dawniej UOTT) spółka celowa UWRC – pracownicy, doktoranci i studenci UW mają szansę utworzenia firmy, która wykorzystywałaby wyniki prac naukowych do opracowywania praktycznych rozwiązań;
  • konkurs Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego jest skierowany do studentów, doktorantów i absolwentów pracowników UW, którzy są przedsiębiorcami lub odpowiadają za tworzenie i rozwój innowacyjnych, przedsiębiorczych rozwiązań. Konkurs odbywa się co roku, w 2024 roku – po raz siódmy;
  • praktyki studenckie w CTTW, dzięki którym można m.in. stworzyć sieć własnych kontaktów biznesowych i poznać środowisko start-upów;
Wybrane inicjatywy Inkubatora UW
  • Brave Camp – międzysemestralna szkoła przedsiębiorczości, podczas której można zaprezentować własny pomysł na biznes lub działanie społeczne. Przez niemal tydzień uczestnicy akademii biorą udział w warsztatach i konsultacjach prowadzonych przez ekspertów oraz doświadczonych praktyków. Ostatniego dnia autorzy najlepszych pomysłów mają szansę wygrać łącznie nawet kilkanaście tysięcy złotych na rozwój projektu.
  • Nice Talks – rozmowy o biznesie przy kawie. W rozmowach uczestniczą eksperci zarządzania i rynku, praktycy biznesu, obecni podopieczni Inkubatora oraz studenci zainteresowani rozwojem swojej przedsiębiorczości;
  • STARTER – kurs prowadzony w formie stacjonarnej i online dla osób z nowym pomysłem biznesowym w początkowej fazie koncepcji. Uczy, jak analizować rynek, budować przewagę konkurencyjną i prezentować swój projekt przed inwestorami;
  • Makerspace@UW, czyli przestrzeń do pracy dla studentów współtworzona z Wydziałem Fizyki UW, składająca się z sześciu pracowni: druku 3D, elektronicznej, krawieckiej, obróbki drewna, chemicznej i komputerowej, a także części coworkingowej.
Dobry początek kariery

Swoją ofertę prezentuje też Biuro Karier UW, które pomaga znaleźć atrakcyjne oferty staży, praktyk czy pierwszych prac. Oferty dotyczą pracy np. w dużych firmach prywatnych czy organach administracji publicznej.

 

Biuro Karier prowadzi doradztwo zawodowe. Na spotkanie dotyczące rozwoju ścieżki zawodowej można umówić się w siedzibie biura lub online. Ponadto organizowane są  spotkania z pracodawcami, podczas których można dowiedzieć się m.in., co jest mile widzialne na rozmowach kwalifikacyjnych czy jak czytać oferty pracy.

 

Osoby przedsiębiorcze również znajdą w Biurze Karier coś dla siebie. Jednostka udostępnia informacje o konkursach biznesowych, na prace dyplomowe o potencjale wdrożeniowym czy o tzw. hackathonach.

 

Studenci dla społeczeństwa

Uniwersytet Warszawski to miejsce dla osób twórczych, aktywnych i społecznie zaangażowanych. Udział w działaniach wolontariackich na UW pozwala łączyć pomoc z samorozwojem: np. zdobywaniem umiejętności organizacyjnych i kompetencji międzykulturowych, doskonaleniem języków obcych, rozwijaniem zainteresowań, nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi. Umożliwia też angażowanie się w nowe doświadczenia, które mogą stać się zalążkiem pasji lub nadać kierunek wyborom zawodowym.

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu (UCW) skupia osoby ze społeczności akademickiej, które nie tylko bezpośrednio niosą pomoc, ale też uczą się, jak najlepiej jej udzielać. Miasteczko na Styku Kultur, klub dla osób neuroróżnorodnych, akcja dla zwierzaków Zimowa Wałówka, Misja Choinka – to tylko niektóre z cyklicznych akcji UCW, w które można się włączyć.

 

UCW na bieżąco udostępnia informacje o naborach do działań wolontaryjnych. Dotyczą one działań na rzecz osób należących do społeczności UW i spoza niej, takich jak np. wolontariat wielokulturowy, uczenie języka polskiego osób z zagranicy, zajęcia językowe z dziećmi, pomoc w nauce przedmiotów szkolnych, aktywne spędzanie czasu z osobami starszymi, udział w organizacji wydarzeń, wspieranie świątecznych akcji pomocowych czy opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

 

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu nie tylko organizuje akcje pomocowe i prowadzi bazę działań, w które można się zaangażować, ale też wspiera oddolne działania studentów i studentek, np. poprzez pomoc w uzyskaniu funduszy na organizację wydarzeń wolontaryjnych.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie UCW.

 

Cząstka siebie dla potrzebujących

Co roku na uczelni odbywa się Wampiriada – akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Osoby pracujące i studiujące na UW mogą oddać krew w krwiobusach, które zatrzymują się na największych kampusach uczelni: przy Krakowskim Przedmieściu i na Ochocie.

 

Na UW niektórzy studenci są zaangażowani w inicjatywę fundacji DKMS Helpers’ Generation. Na UW organizują oni akcje informacyjne o dawstwie szpiku kostnego, podczas których można zapisać się do bazy dawców. Stoiska wolontariuszy można spotkać w wielu budynkach uczelni, a ich liczba zależy od frekwencji w danym roku.

 

Organizatorem akcji społecznych i pomocowych są ponadto poszczególne jednostki UW. Wśród popularnych działań są świąteczne akcje pomocowe, organizowane z okazji Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Mają one charakter zbiórek rzeczowych lub pieniężnych, a zebrane środki są przeznaczane np. na prezenty dla dzieci z domów dziecka. Społeczność UW znacząco włączyła się też w pomoc osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. Więcej o akcji „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” można przeczytać w najnowszym numerze pisma uczelni „UW”.