Wybory na Uniwersytecie Warszawskim, rozmowa z wybranym na drugą kadencję rektorem prof. Alojzym Z. Nowakiem, dwa nowe granty ERC, badania o krabach pustelnikach czy modzie starożytnej Dongoli, prezentacja powstających na uczelni inwestycji, a także nowość wśród felietonów – cykl o prostym języku. W wiosennym wydaniu pisma uczelni „UW” do przeczytania jest 26 artykułów i stałych rubryk.

Wiosenny numer czasopisma uczelni otwiera temat wyborów na Uniwersytecie Warszawskim. O wynikach wyborów, ich przebiegu oraz procedurze wyborczej można przeczytać w artykule „Wybory na UW” (s. 2). Podsumowanie dotychczasowej kadencji i plany na kolejną, kluczowe inwestycje, wsparcie studentów i doktorantów to wybrane tematy poruszone w wywiadzie z prof. Alojzym Z. Nowakiem, który drugą kadencję rektorską rozpocznie 1 września („Druga kadencja”, s. 3).

 

Badania

Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród beneficjentów Programu Ramowego UE „Horyzont Europa”. Naukowcy z UW są zaangażowani w realizację siedemdziesięciu czterech projektów na łączną kwotę ponad 35,5 mln euro, w tym również grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W marcu do UW dotarła wiadomość o kolejnym sukcesie uczelni w zdobywaniu grantów ERC. Tym razem na Uniwersytecie prowadzone będą dwa ERC Advanced Grants. Pierwszy z nich realizować będzie prof. Grażyna Jurkowlaniec z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce, która jako pierwsza Polka uzyskała to wyróżnienie. Historyczka sięgnie do korzeni pojęcia Europy Wschodniej, aby sprawdzić, jaki wpływ na jej postrzeganie miały wizerunki fauny. Drugim laureatem jest prof. Emanuel Gull z Uniwersytetu w Michigan. Prof. Gull przenosi się na Wydział Fizyki UW, gdzie pracować będzie nad użytecznym narzędziem do obliczeń i zrozumienia systemów kwantowych („Dwa granty ERC”, s. 6).

 

W numerze jak zawsze wiele miejsca poświęcamy tematyce badawczej. W artykule „Kryjówka z plastiku” (s. 30) opisujemy kraby pustelniki, które zamiast poszukiwać muszli, często rywalizują o plastikowe korki czy kawałki metali. O modzie, tkaninach i barwnikach stosowanych w starożytnej Dongoli można przeczytać w tekście pt. „Nubijskie tkaniny” (s. 32), a o wpływie języków, które dominują w krajach emigracji, na polszczyznę w materiale „O języku polskiej emigracji” (s. 34).

 

Prezentacje

W dziale „Prezentacje” piszemy o nowym Centrum Sportu i Rekreacji UW, które powstanie na warszawskiej Ochocie („Sportowa Ochota”, s. 40) oraz największym programie pomocowym dla Ukraińców, który prowadzony był na polskiej uczelni („Pierwsi na pomoc Ukraińcom”, s. 42). W artykule „Sztuczna inteligencja w kształceniu” (s. 44) Maksymilian Sas z Centrum Wsparcia Dydaktyki UW przedstawia możliwości, wyzwania i perspektywy dotyczące korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia.

 

Felietony

W numerze nie zabrakło też stałych felietonów. Historię Lorda Elgina, brytyjskiego dyplomaty i ekscentrycznego konesera sztuki, a także jego związków z naszą uczelnią przybliża Monika Dunajko z Muzeum UW („Lord Elgin, koneser czy złodziej?”, s. 46). Nad sensem pracy na uczelni, publikowania, popularyzowania i organizowania wydarzeń rozważa dr Marcin Trepczyński z Wydziału Filozofii UW („Co się liczy”, s. 48). O tym, jak nadmiar sztucznego światła wpływa na rośliny i że ciemność jest dziś towarem deficytowym pisze prof. Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego UW („Rośliny na nocnej zmianie”, s. 49). Prof. Monika Kresa z Wydziału Polonistyki UW w nowym cyklu „Możemy prościej” przekonuje do używania prostego języka w komunikacji akademickiej i podaje przepis na zrozumiały tekst („Rewolucja czy ewolucja?”, s. 52). Polecamy też rozmowę Jacka Sztolcmana z Centrum Współpracy i Dialogu UW z dr. Michałem Kurzelewskim, dyrektorem medycznym Pfizer Polska, o współpracy uczelni z biznesem i wspieraniu innowacyjności („UW był naturalnym wyborem”, s. 53).

Pismo uczelni „UW” w wersji elektronicznej można pobrać ze strony głównej UW. Wydanie papierowe będzie dostępne po majówce m.in. w Pałacu Kazimierzowskim oraz Auditorium Maximum na terenie kampusu przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.