Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy OPUS 24+LAP/Weave dla badań realizowanych we współpracy z naukowcami ze Szwajcarii, projektów polsko-czeskich oraz polsko-czesko-austriackich. Z Uniwersytetu Warszawskiego nagrodzone zostały dwa projekty.

Prof. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic otrzymała grant na realizację projektu „Narzędzia cyfrowe w przyswajaniu słownictwa w L2 i L3. Badanie międzyjęzykowe”. Zrealizuje go we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria). Badania pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy różnych języków uczą się angielskiego słownictwa. Pomogą też ocenić, jaką rolę w nauce słownictwa pełnią narzędzia cyfrowe. Naukowcy przenalizują celowe (np. podczas pisania esejów) oraz incydentalne (np. podczas oglądania filmów) nabywanie umiejętności językowych przez Polaków i Szwajcarów. W badaniach wykorzystają m.in. okulograf do śledzenia ruchu gałek ocznych podczas oglądania filmów. Otrzymane finansowanie wynosi niemal 1,5 mln zł.

 

Dr Kamila Fiałkowska z Ośrodka Badań nad Migracjami zrealizuje projekt „Nierówne obywatelstwo oraz transnarodowa mobilizacja polskich, czeskich i ukraińskich Romów w obliczu wojny w Ukrainie”. Projekt ma na celu udokumentowanie sytuacji ukraińskich, polskich i czeskich Romów w kontekście wojny w Ukrainie, a także krytyczne spojrzenie na konsekwencje przecinania się kategorii obywatelstwa i hierarchii rasowych w warunkach przymusowej migracji. Badania będą prowadzone we współpracy z naukowcami z Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii Nauk. Otrzymane finansowanie wynosi prawie 2 mln zł.

 

Pełne listy laureatów są dostępne na stronie NCN.