Narodowe Centrum Nauki ogłosiło trzecią listę rankingową konkursu MINIATURA 7. Wśród projektów, które otrzymają finansowanie, są dwa przygotowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

W gronie laureatów trzeciej rundy konkursu MINIATURA 7 znajdują się badacze z UW – dr Aleksandra Bala z Wydziału Psychologii oraz dr Tomasz Pełech z Wydziału Historii. W siódmej edycji konkursu NCN osoby wyróżnione mogły otrzymać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł.

 

Granty w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Środki finansowe mogą być przeznaczone na badania wstępne, pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny.

 

O granty mogą ubiegać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku, nie są wnioskodawcami, kierownikami projektu ani kandydatami na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN oraz posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

 

Do tej pory NCN ogłosiło trzy listy z nazwiskami laureatów konkursu MINIATURA 7, którzy otrzymają środki na sfinansowanie swoich działań badawczych. Wśród wyróżnionych znajduje się pięcioro badaczy i badaczek z UW, reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

Laureaci z UW:
  • dr Aleksandra Jaskólska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
  • dr Marta Anna Widy-Behiesse, Wydział Orientalistyczny
  • dr hab. Piotr Zańko, Wydział Pedagogiczny
  • dr Aleksandra Bala, Wydział Psychologii
  • dr Tomasz Pełech, Wydział Historii

Całkowity budżet siódmej edycji konkursu wynosi 20 mln zł. Jego celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach krajowych i międzynarodowych.

 

Pełna lista laureatów konkursu MINIATURA 7 znajduje się na stronie NCN >>