19 lipca Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki drugiego rozstrzygnięcia w programie „Doskonała Nauka II”. Uniwersytet Warszawski otrzyma dofinansowanie na wydanie dwóch monografii i organizację dwóch konferencji naukowych. Najwyższą kwotę wsparcia w module konferencji otrzymał 16. Światowy Kongres Semiotyczny pod auspicjami IASS-AIS organizowany przez UW.

Program „Doskonała Nauka II” służy udzieleniu wsparcia podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innym jednostkom organizacyjnym działającym na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Składa się z dwóch modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” i „Wsparcie monografii naukowych”.

 

Wyniki I rozstrzygnięcia zostały ogłoszone w czerwcu. Do dofinansowania zostały zakwalifikowane 244 wnioski, w tym jeden z Uniwersytetu Warszawskiego: na organizację wydarzenia „Nowe otwarcie – polsko-wietnamska konferencja naukowa” (346 326,80 zł).

19 lipca MEiN ogłosiło wyniki II rozstrzygnięcia. Dofinansowanie otrzymało 313 projektów, w tym cztery z UW:

 

  • w module „Wsparcie konferencji naukowych”

– 16. Światowy Kongres Semiotyczny pod auspicjami IASS-AIS – projekt otrzymał najwyższe dofinansowanie spośród wszystkich nagrodzonych w module „Wsparcie konferencji naukowych” – 372 460 zł;

– Future Media Generations: Reinventing Management for Turbulent Times – 78 100 zł;

 

  • w module „Wsparcie monografii naukowych”:

– wydanie w języku angielskim monografii Tomasza Jeża „Muzyczne imaginaria śląskich humanistów” (Brill) – 46 420 zł;

– Komisja Edukacji Narodowej (1773–1794) – w rocznicę 250-lecia powołania – 50 050 zł.