Uniwersytet Warszawski Współpraca UW i WUM

Współpraca UW i WUM

Spotkanie dot. współpracy naukowej UW i WUM, fot. WUM
15 listopada na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się spotkanie dotyczące współpracy naukowej UW i WUM, podczas którego pracownicy obu uczelni prezentowali swoje badania. To pierwsze z czterech zaplanowanych na ten rok akademicki wspólnych spotkań roboczych. Są one elementem szerszego procesu zacieśniania współpracy między oboma uniwersytetami, który mógłby w przyszłości doprowadzić do ich federalizacji.

– W chwilach historycznych, a uważam, że w takim właśnie momencie się znajdujemy, warto odwołać się do przeszłości. W godle Uniwersytetu Warszawskiego jest 5 gwiazd. Każda z nich reprezentuje jeden z wydziałów. Dopiero dzięki ich połączeniu powstała 200 lat temu uczelnia, która była krokiem naprzód w rozwoju szkolnictwa wyższego na ziemiach polskich. Jedna z tych gwiazd symbolizuje medycynę – mówił podczas otwarcia spotkania prof. Marcin Pałys, rektor UW. – W wyniku niezależnych od nas procesów rozstaliśmy się, a WUM został osobną uczelnią, ale gwiazdka w godle Uniwersytetu pozostała – dodał. Rektor mówił też, że obie uczelnie łączy nie tylko wspólna historia, lecz także sąsiedztwo na warszawskiej Ochocie, gdzie znajduje się większość budynków WUM oraz kampus nauk ścisłych i przyrodniczych UW. – Jesteśmy nie tylko krewnymi ze względu na wspólną historię, lecz także sąsiadami. Myślę, że możemy być też doskonałymi partnerami. Na Uniwersytecie Warszawskim perspektywa rozwoju niektórych projektów badawczych kończy się dlatego, że nie ma możliwości kontynuowania ich w obszarze medycyny. Z drugiej strony w naukach medycznych coraz większą rolę odgrywają elementy społeczne, ekonomiczne, polityki zdrowotnej, w których z kolei UW może wiele zaoferować – wskazywał potencjalne pola współpracy rektor Pałys. – Podczas naszych spotkań mamy okazję przekonać się, co możemy zrobić wspólnie, co osobno nie udałoby nam się – dodał na zakończenie.

 

– Jesteśmy partnerem mniejszym, ale mamy bardzo wiele do zaoferowania – przekonywał z kolei prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM. – Dzięki współpracy moglibyśmy wzmocnić nasz potencjał naukowy i dydaktyczny, korzystać ze wspólnej bazy i zasobów. Polepszeniu uległaby też nasza pozycja w rankingach, gdybyśmy mogli być wspólnie oceniani – wymieniał zalety zacieśnienia współpracy obu uczelni. – Dzisiaj będziemy mówili o nauce, prezentowali osiągnięcia obu stron, poszukiwali obszarów, którymi moglibyśmy zająć się wspólnie – tłumaczył cel cyklu spotkań naukowych prof. Wielgoś.

 

Wystąpienia naukowców, którzy prezentowali swoje badania podczas pierwszego spotkania, dotyczyły m.in. badań z zakresu farmacji, biochemii, elektrochemii i fizykochemii, badań biomedycznych, genetyki i histologii (lista bloków tematycznych – pdf). W kolejnych spotkaniach będą brać udział nie tylko przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych, lecz także badacze zajmujący się prawem, bioetyką, logopedią, zarządzaniem i historią medycyny.

 

Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny postanowiły zacieśnić współpracę także w zakresie dydaktycznym. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 studenci obu uczelni będą mogli uczestniczyć w zajęciach ogólnouniwersyteckich na UW i fakultetach na WUM. W roku pilotażowym z tej możliwości będzie mogło skorzystać 50 studentów z WUM i 50 studentów z UW. Uczelnie rozważają też możliwość współpracy w zakresie wspólnego nauczania języków obcych oraz konkretnych kierunków studiów. Inkubator UW jeszcze w tym roku zamierza przygotować specjalną ofertę dla studentów WUM.

 


Data publikacji: 16 listopada 2017
h