W kwietniu na łamach czasopisma „Physical Review Letters” ukazał się artykuł pt. „Using Quantum Metrological Bounds in Quantum Error Correction: A Simple Proof of the Approximate Eastin-Knill Theorem”, którego współautorem jest naukowiec z Wydziału Fizyki UW. – Główna wartość pracy polega na zauważeniu i ilościowym opisaniu nieoczywistych powiązań pomiędzy dziedzinami, w tym przypadku metrologii kwantowej i obliczeń kwantowych – mówi prof. Rafał Demkowicz-Dobrzański.

Praca stwarza możliwość wykorzystania narzędzi i wiedzy z jednej dziedziny (metrologii kwantowej) do zrozumienia pewnych problemów w innej dziedzinie (w tym przypadku chodzi o zagadnienie kwantowej korekcji błędów w obliczeniach kwantowych). 

 

– Głównym wynikiem pracy jest pokazanie, jakie fizyczne zasoby – w sensie liczby qubitów – są konieczne, aby zrealizować pewną ważną klasę kodów korekcji błędów zapewniającą poziom błędów poniżej danego progu tolerancji – tłumaczy prof. Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej UW.

 

Wyniki badań opisane w artykule pt. „Using Quantum Metrological Bounds in Quantum Error Correction: A Simple Proof of the Approximate Eastin-Knill Theorem” mogą przyczynić się do zrozumienia ograniczeń efektywności kwantowych protokołów korekcji błędów, a tym samym praktycznych możliwości działania komputerów kwantowych.