Zgodnie z postanowieniem rektora UW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim 7 i 8 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 

Postanowienie rektora UW z 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim (pdf) >>