Członkowie społeczności akademickiej UW mogą wziąć udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących składania wniosków w konkursach IDUB organizowanych pod wspólną nazwą „Nowe Idee”. Będą one poświęcone Priorytetowym Obszarom Badawczym (POB) II i V. Spotkania w formie online planowane są na 10 i 11 maja.

Podczas spotkań członkowie społeczności UW będą mogli zapoznać się ze szczegółami konkursów oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

W spotkaniach wezmą udział m.in.: prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, zespół koordynujący działalność danego POB oraz pracownicy Biura Obsługi Badań.

Spotkania informacyjne na temat. konkursów „Nowe Idee”:
  • 10 maja, godz. 16.00: POB II

Formularz zadawania pytań >>

Pokój spotkania na platformie Zoom >>

 

  • 11 maja, godz. 13.00: POB V

Formularz zadawania pytań >>

Pokój spotkania na platformie Zoom >>

 

Spotkania są otwarte dla społeczności akademickiej. W czasie spotkania będzie możliwość zadawania pytań poprzez czat.

Wnioskodawcą w organizowanych przez Priorytetowe Obszary Badawcze konkursach „Nowe Idee” może być:

  • zatrudniony na UW pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczany do liczby N albo
  • zespół badawczy składający się z pracowników, reprezentowany przez kierownika projektu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie. Zespół badawczy wyznacza kierownika projektu konkursowego spośród swoich członkó Kierownik projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanego do liczby N. Zespół badawczy mogą tworzyć pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni UW zaliczani do liczby N oraz studenci lub doktoranci UW realizujący zadania w projekcie.

 

Konkursy adresowane są do pracowników UW, którzy planują realizację przedsięwzięć badawczych wpisujących się w obszar tematyczny POB. Planowane projekty badawcze muszą także przyczyniać się do realizacji celów oraz wskaźników Programu. Pula środków w pierwszej edycji konkursu wynosi ok. 3 mln zł dla wszystkich POB. Czas trwania projektów nie może być dłuższy niż do 28 lutego 2023 r.

Wnioski można składać do 21 maja 2021 r. w POB II oraz do 20 maja 2021 r. w POB V.