Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW utworzy dwie nowe pracownie: Bioarcheologiczną i Zaawansowanych Metod Dokumentacji. W pierwszej znajdzie się kolekcja szkieletów ssaków i ptaków oraz ryb i muszli mięczaków, a w drugiej sekcja ceramologiczna. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało CAŚ na ten cel specjalną dotację w wysokości ponad miliona zł.

Pracownia Bioarcheologiczna będzie obejmowała takie specjalności jak archeozoologia i antropologia. Na czele pracowni stanie dr Urszula Iwaszczuk. Jej głównym celem jest utworzenie laboratorium i kolekcji porównawczych, które umożliwią podjęcie badań nad materiałami bioarcheologicznymi z szeroko rozumianego basenu Morza Śródziemnego pozyskanymi podczas wykopalisk prowadzonych na bazie koncesji CAŚ UW. Pracownia będzie wyposażona w sprzęt i aparaturę niezbędne do preparowania eksponatów oraz pomocnych przy wykonywaniu analiz przyrodniczych. Zostanie tam zgromadzona kolekcja archeozoologiczna złożona ze szkieletów ssaków i ptaków, ryb i muszli mięczaków – pracowania ma być ukierunkowana na archeoichtiologię. Założenie pracowni jest też pierwszym krokiem do powołania wspólnie z Instytutem Archeologii UW wspólnego ośrodka badań bioarcheologicznych. Równolegle trwać będzie tworzenie kolekcji antropologicznej na bazie materiałów pochodzących z badań wykopaliskowych w Sudanie.

 

Pracownia Zaawansowanych Metod Dokumentacji ma zapewnić innowacyjność w badaniach archeologicznych misji nadzorowanych przez CAŚ przy zastosowaniu cyfrowych metod dokumentacji i najnowszych instrumentów technicznych. Jej utworzenie umożliwi zwiększenie ilości gromadzonych danych, poszerzenie możliwości interpretacyjnych i unowocześnienie form prezentacji materiału archeologicznego. Zespół pracowni, kierowanej przez Piotra Zakrzewskiego, będzie współpracował z misjami archeologicznymi pracującymi pod auspicjami CAŚ przy wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnej metodyki dokumentacji archeologicznej i opracowywaniu bieżącej dokumentacji ekspedycji archeologicznych CAŚ. W ramach pracowni działać będzie sekcja ceramologiczna koncentrująca się na stworzeniu narzędzi do dokumentacji i analizy ceramiki naczyniowej, m.in. poprzez zgromadzenie i opracowanie w formie bazy danych referencyjnych kolekcji ceramiki starożytnej i współczesnej oraz próbek gliny z regionu szeroko pojętego Bliskiego Wschodu.

 

Utworzenie obu pracowni to kolejne z działań, jakich podjęło się w ostatnim czasie CAŚ, aby stworzyć Centrum Doskonałości Naukowej zorientowane na prowadzenie badań interdyscyplinarnych i wsparcie innych krajowych jednostek naukowych, które zamierzają prowadzić działalność badawczą w regionie Afryki północnej i Bliskiego Wschodu. Pod koniec zeszłego roku CAŚ uzyskało grant na projekt „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” w konkursie Dialog, zostało też zakwalifikowane jako instytucja, w ramach której może powstać Centrum Doskonałości Naukowej „Dioscuri”.