W Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych odbyło się spotkanie przedstawicieli UW i Głównego Urzędu Miar. Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości nawiązania współpracy między obiema instytucjami. Rozmowy odbyły się 11 stycznia.

Główny Urząd Miar (GUM) to państwowa instytucja zajmująca się metrologią, w tym opracowywaniem wzorców pomiarowych oraz definicji jednostek miar. Jej działalność obejmuje też tematykę ochrony bezpieczeństwa gospodarczego i technicznego kraju. Udoskonalenie efektów pracy urzędu stanowiło jeden z powodów, dla których jego przedstawiciele wyrazili zainteresowanie współpracą z naukowcami UW.

 

Spotkanie, podczas którego rozmawiano o połączeniu sił UW i GUM odbyło się 11 stycznia w siedzibie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury.

 

W trakcie piątkowej dyskusji pojawiło się kilka propozycji dotyczących obszarów współpracy UW i GUM. Poinformowano m.in. o działaniach zmierzających do ustanowienia w CNBCh UW Instytucji Desygnowanej w zakresie wytwarzania i rozpowszechniania wybranych certyfikowanych materiałów odniesienia.

 

Przedstawiciele GUM wyrazili także zainteresowanie pracą studentów III roku informatyki na studiach I stopnia, którzy w ramach projektów przygotowują oprogramowanie na potrzeby otoczenia zewnętrznego. Kolejnym obszarem współpracy będą badania dotyczące redefinicji wzorca ampera, prowadzone przez Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM przy współpracy Wydziału Fizyki UW. Wśród potencjalnych pól współdziałania wymieniono też medycynę, w kontekście planowanej federalizacji UW-WUM, a także ściślejszą współpracę CNBCh UW z GUM.

 

Uczestnicy spotkania dotyczącego nawiązania współpracy UW-GUM. Fot. CNBCh UW

Uczestnicy spotkania dotyczącego nawiązania współpracy UW-GUM. Fot. CNBCh UW

 

Udział w spotkaniu wziął m.in. Maciej Dobieszewski, p.o. prezesa GUM, dyrektorzy jednostek GUM i kierownicy jego wybranych laboratoriów. Uniwersytet Warszawski reprezentowali z kolei: prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Ewa Bulska, dyrektor CNBCh, prof. Andrzej Kudelski, dziekan Wydziału Chemii, prof. Dariusz Wasik, dziekan Wydziału Fizyki, prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Konrad Zawadzki, zastępca dyrektora CNBCh.

 

Konkretne przykłady i koncepcje współdziałania zostaną sprecyzowane podczas planowanych spotkań roboczych kierowników wybranych laboratoriów GUM z dziekanami i kierownikami poszczególnych instytutów WMIM, WCh i FUW.