Komisja Europejska opublikowała artykuł na temat zakończonych właśnie badań pt. „Humanistyka Zaangażowana w Europie: budowanie potencjału dla partycypacyjnych badań dziedzictwa językowo-kulturowego”. Koordynatorem projektu ENGHUM, uznanego przez KE za success story, była dr hab. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales” UW.

Projekt „Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage” („Humanistyka Zaangażowana w Europie: budowanie potencjału dla partycypacyjnych badań dziedzictwa językowo-kulturowego”) realizowany był wspólnie przez naukowców z UW, Uniwersytetu w Lejdzie i Uniwersytetu Londyńskiego. Przez trzy lata (od 2016 r.) odbywały się m.in. warsztaty, cztery szkoły letnie i wyjazdy badawcze (Londyn, Wilamowice, Lejda, Meksyk) oraz Europejski Tydzień Różnorodności Językowej i Kulturowej.

 

Projekt otrzymał 1 mln euro dofinansowania w ramach programu Twinning Horyzont 2020 Komisji Europejskiej. Jego koordynatorem była dr hab. Justyna Olko, od lat prowadząca interdyscyplinarne projekty dotyczące przekazu kulturowego między Europą i Ameryką oraz rewitalizacji języków zagrożonych wyginięciem. W 2012 r. badaczka dostała grant ERC na prace nad zagrożonym językiem nahuatl, którym posługują się potomkowie Azteków.

 

ENGHUM stworzył przestrzeń do naukowych badań nad językowo-kulturowym dziedzictwem i rewitalizacji najbardziej zagrożonych wyginięciem języków w Europie. – Tworzenie przestrzeni dla języków mniejszości jest jednym z pierwszych i podstawowych problemów dotyczących praw człowieka – twierdzi dr hab. Justyna Olko w wypowiedzi do artykułu opublikowanego przez Komisję Europejską i dodaje: – Praca nad realizacją projektu przyniosła bezpośrednie korzyści nie tylko naukowcom, ale też konkretnym społecznościom uczestniczącym w projekcie.

 

 

W ramach trzyletniego projektu ENGHUM zorganizowano m.in. Dzień Języka Ojczystego w Wilamowicach, konkurs „My language. My culture”, prowadzono prace nad rewitalizacją języka wilamowskiego. Przyczynił się on także do powstania na Wydziale „Artes Liberales” UW międzynarodowego ośrodka badawczego pod nazwą Center for Research and Practice in Cultural Continuity.

 

Grupa badawcza pod kierownictwem dr hab. Justyny Olko pracuje nad kolejnymi projektami poruszającymi tematykę języków mniejszości. Wśród swoich celów naukowcy wymieniają m.in. określenie skutków językowej dyskryminacji i wpływu utraty języka na zdrowie i warunki życia.