Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego od ponad stu lat koncertuje w kraju i za granicą – jest jednym z najstarszych tego typu zespołów w Polsce. Zwieńczeniem jubileuszu był Koncert Galowy w Filharmonii Narodowej w Warszawie, podczas którego Chór UW został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Medalem za zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego.

27 kwietnia w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się Koncert Galowy z okazji Jubileuszu Stulecia Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. Koncert stanowił jeden z najważniejszych punktów uroczystego jubileuszu. Podczas wydarzenia Chór otrzymał odznaczenia państwowe i uniwersyteckie. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wręczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów prof. Sebastian Skuza, natomiast Medal za zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

– Piękny śpiew, fantastyczne aranżacje i przyjaźń do człowieka. Chór Akademicki reprezentuje to, co najważniejsze dla Uniwersytetu, a mianowicie otwartość na różne poglądy, kultury i religie – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, otwierając Koncert Galowy w Filharmonii Narodowej.

 

– Napawajcie nas dalej dumą i nadal tak dobrze jak dotychczas reprezentujcie Uniwersytet Warszawski w każdym miejscu na świecie. Życzę Państwu kolejnych stu lat działalności – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, przekazując na ręce dr Iriny Bogdanovich, kierowniczki artystycznej i dyrygentki zespołu, Medal za zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego.

Część muzyczną koncertu rozpoczął występ Chóru Amici Canentes Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW, tworzonego przez absolwentów Chóru Akademickiego UW, pod dyrekcją Agnieszki Zińczuk. Podczas wykonywanego utworu „Nowy monarsze możnemu (Psalm 98)” M. Gomółki na scenie pojawiali się kolejni przedstawiciele obecnego składu Chóru. W ten sposób zespół chciał symbolicznie ukazać ciągłość stuletniej tradycji i zamiłowania do różnej muzyki.

 

W dalszej części koncertu wybrzmiały kompozycje a cappella kompozytorów polskich i zagranicznych, ukazujące przekrój dotychczasowego dorobku zespołu. W części sakralnej koncertu usłyszeć można było m.in. polifonię renesansową W. Byrda, dzieła wielkich twórców prawosławnej muzyki chóralnej (S. Rachmaninowa i P. Czesnokowa), a także utwory warszawskich kompozytorów współczesnych: P. Łukaszewskiego, M. Bembinowa, I. Bogdanovich i J. Krutula. Część świecką koncertu rozpoczęła muzyczna oprawa dzieł literackich: „Six Chansons” P. Hindemitha do słów R. M. Rilkego oraz „Three Shakespeare Songs” R. V. Williamsa do słów W. Shakespeare’a. Po owacjach zespół wykonał jeszcze dwa, obecne w repertuarze od ponad 60 lat, utwory: „Pragną Ocki” S. Wiechowicza oraz „Maki” S. Niewiadomskiego.

 

Za oficjalną datę powołania Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego uznaje się 1921 rok. Zespół początkowo funkcjonował jako jedna z sekcji akademickiego koła muzycznego „Lira”. Ze względu na pandemię koronawirusa świętowanie jubileuszu zostało przeniesione na 2023 rok.