W lipcu na Uniwersytecie Karola w Pradze odbędzie się szkoła letnia Sojuszu 4EU+ dotycząca badań w dziedzinie onkologii i sposobów ich finansowania. Wszyscy studenci (po ukończeniu co najmniej studiów I stopnia) i doktoranci UW zainteresowani tą tematyką mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 15 maja.

2 lipca rozpocznie się druga edycja szkoły letniej 4EU+ Against Cancer, podczas której podejmowane będą tematy dotyczące m.in. badań typu translacyjnego i klinicznych w onkologii, podstaw leczenia nowotworów, bioinformatyki, biologii obliczeniowej i opracowywania leków.

 

Wydarzenie jest skierowane do studentów, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia, a także doktorantów zainteresowanych jego tematyką (onkologia, medycyna, biotechnologia, chemia itd.) i kontynuacją studiów/badań w tym kierunku.

 

Elementem szkoły letniej będą m.in. wykłady i spotkania z badaczami oraz studentami/doktorantami z uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Genewski).

 

Zgłoszenia kandydatów zawierające CV oraz list motywacyjny przyjmowane są do 15 maja. Zajęcia szkoły letniej rozpoczną się 2 lipca i potrwają do 5 lipca. Organizator: Uniwersytet Karola w Pradze, lokalizacja zajęć: Mariańskie Łaźnie (Czechy).

4EU+ Against Cancer jest częścią programu „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim” (Flagship 1). Zorganizowanie drugiej edycji szkoły letniej było możliwe dzięki grantom dla edukacyjnych inicjatyw w onkologii, udzielonym partnerom projektu:

  • Interdyscyplinarnemu Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW;
  • Assistance Publique-Hopitaux de Paris (AP-HIP) na Uniwersytecie Sorbońskim;
  • Czeskiej Akademii Nauk (CESNET) i Uniwersytetowi Karola w Pradze.

Więcej informacji o szkole letniej znajduje się na stronie 4EU+>>

Pierwsza edycja szkoły letniej 4EU+ Against Cancer odbyła się w lipcu 2022 roku na UW.