„Smart cities for ageing societies” to projekt dotyczący dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb starzejących się populacji. Realizują go trzy uczelnie należące do sojuszu 4EU+ Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola. Przedsięwzięcie koordynuje dr Anna Nicińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Więcej o projekcie można przeczytać w najnowszym numerze pisma uczelni „UW”.

– Starość to etap życia. Jeśli mówimy o osobach starszych, to myślimy również o osobach młodych, które kiedyś będą starsze. Osoby w podeszłym wieku borykają się z wieloma barierami m.in. komunikacyjnymi, zdrowotnymi czy tymi związanymi z wykorzystaniem nowych technologii. Rozwiązania, które są dostępne w przestrzeni publicznej, nie zawsze są przystępne dla użytkowników – wyjaśnia dr Anna Nicińska.

 

Projekt „Smart cities for ageing societies” ma charakter interdyscyplinarny. Jest tworzony m.in. przez geografów, ekspertów zajmujących się studiami regionalnymi, ekonomistów i humanistów. Realizują go trzy uniwersytety sojuszu 4EU+ Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Heidelbergu oraz Uniwersytet Karola w ramach pierwszego programu flagowego dotyczącego zdrowia i zmian demograficznych w środowisku miejskim. Dwie pierwsze uczelnie prowadzą obecnie seminaria dla studentów, a Uniwersytet Karola przygotowuje cały program studiów poświęcony tej problematyce.

 

W seminarium na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW uczestniczą polscy i zagraniczni studenci. Obecnie opracowują katalog barier, z którymi spotykają się osoby starsze. – Chcemy wykorzystać niekonwencjonalne bazy danych i pozyskać informacje z różnych źródeł – mówi dr Nicińska. Ekonomistka zaznacza, że wśród słuchaczy seminarium są studenci Big Data, którzy myślą o stworzeniu algorytmów wykorzystujących dane z różnych stron internetowych, np. Google Street View, które pozwolą lepiej zmierzyć, w jakich warunkach mieszkają osoby starsze. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Dzięki algorytmowi będzie można obliczyć np. odległość od najbliższego sąsiada i zbadać, jak ona wpływa na relacje społeczne.

 

W drugim semestrze studenci UW będą prowadzić badania, które zakończą się pracą magisterską w formie artykułu naukowego.

 

Na jesieni na uniwersytecie uruchomione zostanie webinarium dla doktorantów i studentów, które będzie przedmiotem ogólnouniwersyteckim. W zajęciach mogą wziąć udział osoby o różnych zainteresowaniach, m.in. informatycy, geografowie, socjologowie czy psychologowie.

 

Miasta z rozwiązaniami smart

Cały artykuł dotyczący projektu można przeczytać w najnowszym numerze pisma uczelni „UW” 2/90, na s. 21.