Pod koniec października rozpoczyna się pierwszy sezon wykopaliskowy przedsięwzięcia „Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”, na które dr Artur Obłuski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań.

Tegoroczne prace terenowe w Dongoli, w Sudanie, pod kierunkiem dr. Obłuskiego, który we wrześniu został przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego (International Society for Nubian Studies), oraz dr Doroty Dzierzbickiej z Instytutu Archeologii UW potrwają cztery miesiące.

 

W nadchodzącym sezonie zespół specjalistów – archeologów, epigrafików, dokumentalistów i ceramologów – skupi się na badaniu dzielnicy mieszkalnej datowanej na XIV–XVI w., kiedy w Dongoli dokonują się przemiany polityczne, społeczne i religijne. Archeolodzy sądzą, że głębokie zmiany w społeczności miejskiej powinny być możliwe do uchwycenia na poziomie domostwa czy rodziny. Dlatego badacze będą szczególnie uważnie przyglądać się domom, ich rozkładowi, wyposażeniu, a także pozostałościom życia codziennego ich mieszkańców.

 

Celem projektu „UMMA” jest analiza procesu transformacji, przebiegu oraz charakteru przemiany Dongoli z ważnego ośrodka chrześcijańskiego, stolicy królestwa Makurii, w miasto muzułmańskie.

 

Historia badań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na terenie Sudanu sięga połowy XX wieku i trwa do dziś. W lutym 2018 roku centrum otworzyło swój oddział w Sudanie – Polski Ośrodek Archeologiczny CAŚ UW w Chartumie.