„Oby ten rok był lepszy niż poprzedni” – takie życzenia słyszymy w nowym roku. Co przyniosą uniwersytetowi najbliższe miesiące? Już teraz przedstawiamy wydarzenia, które czekają społeczność UW w nowym roku.

 

1. Realizacja programu wieloletniego

 

W 2018 roku będą trwały prace związane z 10 spośród 18 inwestycji finansowanych z programu wieloletniego. Dwie z nich wystartowały w 2016, jedna w 2017, pozostałe siedem rozpocznie się w tym roku. Program obejmuje budowę nowych obiektów lub modernizację już istniejących budynków. Każda inwestycja jest projektowana z udziałem przyszłych użytkowników, w trakcie konsultacji są zbierane informacje na temat ich oczekiwań i potrzeb.

 

2. Rozstrzygnięcie budżetu partycypacyjnego

 

Do 10 stycznia poznamy projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego UW, które pozytywnie przeszły weryfikację. W styczniu odbędzie się też spotkanie promujące inicjatywy. Głosowanie potrwa od 15 do 29 stycznia na stronie www.partycypacyjny.uw.edu.pl. Wyniki zostaną ogłoszone 31 stycznia.

 

3. Dr Sergiej Kowalow doktorem honorowym UW

 

Dr Sergiej Kowalow, biofizyk, obrońca praw człowieka i działacz polityczny, otrzyma tytuł doktora honoris causa UW. Jest związany z Uniwersytetem Moskiewskim. W latach 70. został skazany na siedem lat obozu i trzy lata wygnania za działalność przeciwko władzom ZSRR. Był przewodniczącym Komitetu Praw Człowieka w Rosji na początku lat 90. Relacjonował wojnę w Czeczenii. 29 czerwca 2016 roku Senat UW podjął decyzję o nadaniu dr. Kowalowowi tytułu honorowego.

 

4. Rocznice

 

W 2018 roku odbędzie się kilka rocznic wydarzeń, które w historii uniwersytetu mają duże znaczenie:

  • 1818: 200. rocznica utworzenia Ogrodu Botanicznego UW,
  • marzec 1818: 200. rocznica rozpoczęcia działalności Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • maj 1818: 200. rocznica rozpoczęcia zajęć na UW,
  • 11 listopada 1918: 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w listopadzie przerwano prowadzenie zajęć na UW i założono paramilitarną jednostkę studencką – Legię Akademicką,
  • 8 marca 1968: 50. rocznica protestów na dziedzińcu głównym UW, na której studenci zażądali swobody nauczania i wolności słowa.

5. UW z POWER-em

 

W 2018 roku rozpocznie się realizacja pięcioletniego programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju uniwersytetu. W konkursie NCBR UW otrzymał na ten cel 38 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach programu zostaną sfinansowane m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, kształcenia doktorantów, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania.

15 najważniejszych wydarzeń z 2017 roku przypomnimy w najbliższym numerze pisma „UW”, które ukaże się 8 stycznia.