13 lipca poznaliśmy wyniki rekrutacji lipcowej na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Wyniki dostępne są na indywidualnych kontach w systemie IRK, tradycyjnie zostały też wywieszone listy na wydziałach. Wciąż można zapisywać się na wybrane studia pierwszego i drugiego stopnia na UW prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Do tej pory w systemie IRK zarejestrowało się ok. 30 tys. kandydatów, którzy dokonali ponad 51 tys. rejestracji. To jednak dopiero cząstkowe wyniki, ponieważ trwają jeszcze zapisy na studia II stopnia.

 

Przyjmowanie dokumentów

Na złożenie dokumentów (m.in. podanie o przyjęcie na studia, świadectwo maturalne, kopia dowodu osobistego) do komisji rekrutacyjnej działającej w macierzystej jednostce kandydaci mają czas od 16 do 18 lipca. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoważne z rezygnacją ze studiów i wykreśleniem z listy rankingowej. Wtedy na miejsce osoby, która zrezygnowała, kwalifikowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej. Kolejne tury składania dokumentów odbędą się 19 i 20 lipca, a następnie 23 i 24 lipca.

Wymagane dokumenty

 

Na ośmiu kierunkach studiów I stopnia i jednolitych magisterskich prowadzone są dodatkowe egzaminy wstępne. Wyniki tych naborów ogłoszone zostaną 16 lipca. Kandydaci będą mogli składać dokumenty 17 i 18 lipca (kolejne tury: 19-20 lipca, 23-24 lipca).

 

Popularność kierunków

Według wstępnych wyników najwięcej zapisów było na kierunki: ekonomia, finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (2,9 tys.); zarządzanie (2,4 tys.); finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (2,2 tys.); psychologia (2,1 tys.); filologia angielska (2 tys.). Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach orientalistycznych: japonistyce (25 osób na miejsce) oraz koreanistyce (22). Popularne były też ekonomia, zarządzanie – specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie (22); dziennikarstwo i medioznawstwo – specjalność public relations i marketing medialny (19) oraz sinologia (18).

 

Popularny okazał się też nowy kierunek chemia medyczna, gdzie o jedno miejsce starało się 16 osób. To inżynierskie studia interdyscyplinarne obejmujące wiedzę z zakresu chemii, poszerzoną o wybrane zagadnienia z nauk medycznych, biologicznych, farmaceutycznych i nauk pokrewnych. Kierunek prowadzony będzie we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.