Między 3 a 5 lipca odbyła się konferencja „Beyond resilience: How European higher education is preparing for the future”, której współorganizatorem i gospodarzem był Uniwersytet Warszawski. Podczas wydarzenia prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, przedstawił wizję uczelni dotyczącą m.in. połączonych inicjatyw europejskich szkół wyższych w celu utworzenia w Europie wiodącej i konkurencyjnej strefy dla szkolnictwa wyższego z całego świata.

Podczas Szczytu Uniwersytetów Europejskich (THE Europe Universities Summit) omawiana była rola uczelni oraz innych ośrodków akademickich w scalaniu działań podejmowanych przez różnorodne środowiska i kraje, zarówno Europy, jak i całego świata.

 

Kryzys klimatyczny, wojna w Ukrainie, brak stabilizacji ekonomicznej, a także skutki pandemii COVID-19 wymagają podjęcia wspólnych kroków ze strony uczelni jako ośrodków zajmujących się edukacją, prowadzących badania naukowe i wdrażających innowacje.

 

Od 3 do 5 lipca na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja, organizowana we współpracy z Times Higher Education – „Beyond resilience: How European higher education is preparing for the future”. Prelegenci poruszali kwestie wzmocnienia pozycji europejskich uczelni w świecie oraz współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi spoza Europy.

 

Podczas tzw. okrągłego stołu rektorów, jednej z głównych sesji wydarzenia, prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, omówił kwestie m.in. połączonych inicjatyw europejskich uczelni w celu utworzenia w Europie wiodącej i konkurencyjnej strefy dla szkolnictwa wyższego z całego świata. W trakcie debaty poruszony został też temat współpracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej, a także współpraca ponad podziałami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi.