13 czerwca odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Tsukuba. – Mamy bardzo dobre relacje z japońskimi uczelniami, a nasi studenci są otwarci na nowe możliwości wymiany – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, podczas spotkania, na którym została podpisana umowa o przedłużeniu współpracy między uczelniami.

Podpisanie umowy z przedstawicielami University of Tsukuba odbyło się 13 czerwca w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego.

 

– Mamy bardzo dobre relacje z japońskimi uczelniami, a nasi studenci są otwarci na nowe możliwości wymiany – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, dodając, że Uniwersytet Warszawski jest zainteresowany pogłębianiem dotychczasowej współpracy i goszczeniem badaczy z University of Tsukuba.

 

Głównym tematem rozmów była inicjatywa sojuszu uniwersytetów z różnych kontynentów „Campus-in-Campus”, któremu przewodzi University of Tsukuba. W ramach współpracy uniwersytety dzielą się zasobami swoich kampusów. Program umożliwia również prowadzenie intensywnej mobilności studentów, badaczy i pracowników administracji. Zasady współpracy i dotychczasowe osiągnięcia sojuszu przedstawił prof. Kyosuke Nagata, prezydent University of Tsukuba.

 

Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego w spotkaniu uczestniczyli: prof. Sambor Grucza, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań, prof. Piotr Taracha, dziekan Wydziału Orientalistycznego, prof. Agnieszka Kozyra, kierownik Katedry Japonistyki oraz dr Anna Sadecka, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą.

 

Wśród gości z Unviersity of Tsukuba byli: prof. Osamu Ohneda, dyrektor generalny Biura Inicjatyw Globalnych, oraz prof. Toshinobu Usuyama z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Współpraca UW z University of Tsukuba została nawiązana w 2013 roku i dotyczy wymiany studentów. Za jej koordynację odpowiada Wydział Orientalistyczny UW. W trakcie spotkania 13 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim podpisano umowę o przedłużeniu współpracy między uczelniami.