Badacze z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW rozpoczęli w Sudanie pierwszy sezon prac archeologicznych na stanowisku Soba, dawnej stolicy średniowiecznego królestwa Alwy. Projekt realizowany jest pod kierunkiem dr. Mariusza Drzewieckiego, który otrzymał na ten cel grant Narodowego Centrum Nauki.

Głównym celem projektu „Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym” jest szczegółowe rozpoznanie topografii Soby – analiza poszczególnych dzielnic oraz poznanie ich struktury. Badacze ustalą czy w mieście można zidentyfikować dzielnice o różnorodnym charakterze zajmowane przez poszczególne grupy społeczne, np. kompleks królewski, centra religijne, sektory mieszkalne.

 

Za realizację projektu odpowiada konsorcjum Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Kierownikiem badań jest dr Mariusz Drzewiecki z CAŚ UW. Projekt finansowany jest w ramach grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki.

 

Położone w Sudanie miasto Soba było stolicą Alwy, jednego z królestw średniowiecznej Nubii. Choć polscy archeolodzy prowadzą badania na tym obszarze od wielu lat, stanowisko Soba pozostawało do tej pory prawie zupełnie nierozpoznane. Dotychczas szczegółowo zbadano około 1% powierzchni miasta, które w czasach swojej świetności rozciągało się na powierzchni 275 hektarów.

 

Badania naukowców z CAŚ UW będą miały interdyscyplinarny charakter. Teren stanowiska objęty zostanie prospekcją geofizyczną. Do prac nad rozpoznaniem topografii miasta wykorzystana zostanie również fotogrametria. Zdjęcia wykonane z drona pozwolą uzyskać trójwymiarowy model badanej powierzchni. Działania te umożliwią wyznaczenie sektorów do prac wykopaliskowych, jak również zaplanowanie odpowiedniej ochrony pozostałości średniowiecznego miasta.

 

Prace archeologiczne w ramach grantu zaplanowano na trzy lata. Bieżący sezon prac terenowych potrwa do połowy grudnia.

Badania w Nubii

Prace archeologiczne w Sobie to nie jedyny projekt archeologów Uniwersytetu Warszawskiego realizowany obecnie w Nubii. W Starej Dongolii, stolicy średniowiecznego królestwa Makurii, badania prowadzi zespół archeologów pod kierunkiem dr Artura Obłuskiego z CAŚ UW, w ramach projektu UMMA – „Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”. Na realizację tego projektu dr Obłuski otrzymał w 2017 roku grant Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).