Do 29 listopada można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych programów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów.

Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu są przeznaczane na przygotowanie i wdrożenie nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają umiędzynarodowienie studiów i współpracę interdyscyplinarną.

 

W konkursie o dofinansowanie mogą wziąć udział jednostki, które mają pomysły na zupełnie nowe studia lub udoskonalenie już prowadzonych. Pierwszeństwo w uzyskaniu finansowania z FID mają projekty realizujące program dydaktyczny w całości w językach obcych oraz projekty zgłaszane i prowadzone wspólnie przez co najmniej 2 jednostki dydaktyczne UW.

 

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Studenckich. Na stronie Biura dostępne są szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania oraz wzór wniosku.