Kandydaci na studia na UW mają do wyboru ponad 200 programów studiów. W najnowszej rekrutacji pojawią się trzy nowości.

 

Na UW na kierunkach licencjackich i magisterskich studiuje 48 tys. osób. Wszyscy, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, powinni najpierw zajrzeć do katalogu studiów. Zobacz katalog

 

Nowe trio

 

Już teraz można zapoznać się z zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki. Do wyboru jest wiele propozycji w różnych trybach i na różnych poziomach kształcenia.

 

Jak co roku, Uniwersytet przygotował nowości. Tym razem są to:

 

 

Do tej pory na Wydziale Fizyki można było zgłębiać astronomię, fizykę, inżynierię nanostruktur albo zastosowanie fizyki w biologii i medycynie. Geofizyka w geologii to nowość. Studenci dowiedzą się na tym kierunku, jakie procesy fizyczne zachodzą w geosferach.

 

 

To kierunek prowadzony przez wydziały Lingwistyki Stosowanej oraz Filozofii i Socjologii. Będzie on dotyczył współczesności i zjawisk takich, jak: globalizacja, mobilność, konfrontacja z innością, złożoność form komunikacji i dyskursów społecznych, nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych obrazów świata, zmieniające się warunki na rynku pracy.

 

 

Absolwenci tego kierunku będą potrafili nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych, robiąc to z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa. Studia Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mają wymiar specjalistyczny i interdyscyplinarny. O tym, czy studia zostaną uruchomione, w marcu zadecyduje Senat UW.

 

Zapisy na wszystkie kierunki odbywają się wyłącznie za pośrednictwem IRK.

 

Dzień otwartych drzwi

 

25 kwietnia w czasie Dnia Otwartego kandydaci będą mogli porozmawiać z wykładowcami i studentami na temat nauki na danym kierunku, ale także na temat formalności, jakie trzeba spełnić, by stać się studentem UW.

 

Rejestracja na studia rozpocznie się 10 czerwca.