Uniwersytet Warszawski I stopień i jednolite

zaczynam studia

 

czyli rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie

 

REKRUTACJA W 9 KROKACH

Od kandydata do studenta.

Co zrobić, żeby studiować na UW?

 

1. Odwiedzić stronę www.irk.uw.edu.pl

Zapisy na UW odbywają się wyłącznie przez internet w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zamieszczane są tam szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. W systemie kandydaci zakładają swoje indywidualne konta rejestracyjne. Dzięki tym profilom mogą sami zapisać się na wybrane przez siebie kierunki. To właśnie tam dowiedzą się najszybciej o wynikach rekrutacji, mają dostęp do listy wszystkich potrzebnych dokumentów, mogą wydrukować wymagane podania, czy przesłać zdjęcie potrzebne do wyrobienia legitymacji studenckiej.

 

 

2. Zapoznać się z katalogiem kierunków i zasadami rekrutacji

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 dostępnych jest ponad 100 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.

Katalog kierunków IRK

 

3. Założyć konto kandydata i uzupełnić niezbędne dane

Formularz jest krótki, jego wypełnienie zajmuje zwykle kilkanaście minut. Podać należy podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie identyfikatorem kandydata w systemie IRK.

Kwestionariusz na stronie IRK

 

4. Wprowadzić wyniki egzaminów maturalnych

Przy wypełnianiu deklaracji maturalnych w szkołach średnich maturzyści mogą zgodzić się na przetwarzanie ich danych osobowych. Oznacza to zgodę na automatyczne pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur. Kandydaci, którzy nie wyrazili takiej zgody, po odebraniu wyników wprowadzają je sami. Kandydaci z polską maturą sprzed 2006 r., maturą IB lub EB wpisują samodzielnie wyniki maturalne, a kandydaci z dyplomem zagranicznym wczytują na swoje konto rejestracyjne zeskanowane wykazy ocen na dyplomie.

 

5. Wybrać z listy interesujące kandydata kierunki

Teoretycznie, każdy z kandydatów może zapisywać się na nieograniczoną liczbę kierunków (tyle, ile możliwości jest w katalogu). Najczęściej jednak kandydaci dokonują dwóch rejestracji.

 

6. Uiścić opłatę rekrutacyjną

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł za jeden kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarny i niestacjonarny), płaci się tylko raz.

Opłata rekrutacyjna

 

7. Czekać na wyniki rekrutacji

Zakwalifikowani na studia zostaną kandydaci z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. O tym, czy kandydat dostał się na studia dowie się przede wszystkim ze swojego konta w systemie IRK. Tradycyjne listy wywieszane są też na poszczególnych wydziałach.

 

8. Złożyć dokumenty

Na złożenie dokumentów (m.in. podanie o przyjęcie na studia, świadectwo  maturalne, kopia dowodu osobistego) do komisji rekrutacyjnej działającej w macierzystej jednostce jest kilka dni. Wtedy zakwalifikowany kandydat zostaje oficjalnie przyjęty na studia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoważne z rezygnacją ze studiów i wykreśleniem z listy rankingowej. Wówczas na miejsce osoby, która zrezygnowała, kwalifikowana jest kolejna z listy rezerwowej. Jeśli lista zostanie wyczerpana, a jednostka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, ogłaszana jest dodatkowa tura rejestracji.

Wymagane dokumenty

 

9. Rozpocząć naukę

Ważne informacje

Przydatne kontakty i linki:

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Trwające rekrutacje (IRK)

 

Biuro ds. Rekrutacji

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. 4

tel. 22 55 24 041-042

rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

www.rekrutacja.uw.edu.pl

 

Kandydaci zagraniczni/Foreign candidates

+48 22 55 24 043, +48 22 55 24 047, +48 22 55 24 048

admission(at)uw.edu.pl

www.rekrutacja.uw.edu.pl

 

Kandydaci niepełnosprawni

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Podstawą kwalifikacji są wyniki egzaminów maturalnych. Brane pod uwagę są punkty z trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz obcego, a także w zależności od kierunku, z jednego lub dwóch przedmiotów dodatkowych. Szczegółowe zasady określone są dla każdego kierunku oddzielnie, np. na chemii liczyć się będą wyniki z:

  • języka polskiego (waga procentowa 10%), kandydaci zagraniczni, którzy nie zdawali na maturze języka polskiego, mogą wpisać inny język,
  • matematyki (40%),
  • języka obcego nowożytnego (10%),
  • jednego z przedmiotów: chemia, biologia, fizyka i astronomia, informatyka (40%).

Liczba punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym mnożona jest przez jeden, a na podstawowym przez 0,6.

Więcej informacji znajduje się w katalogu kierunków, wystarczy wybrać odpowiedni kierunek z listy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeliczania wyników maturalnych osób posiadających:

maturę dwujęzyczną, międzynarodową lub europejską oraz możliwości przeniesienia z innych uczelni znajdują się na stronie rekrutacja.uw.edu.pl

Finaliści olimpiad

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich, a także laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów oraz konkursów organizowanych przez uczelnię mogą otrzymać w rekrutacji na dany kierunek maksymalną liczbę punktów. Jednak tak samo jak pozostali kandydaci, muszą oni przejść procedurę rejestracyjną, zakładając konto, zapisując się na interesujący ich kierunek i wnosząc opłatę rekrutacyjną, oraz złożyć odpowiednie dokumenty w swoich jednostkach.

Więcej informacji

Testy predyspozycji

Prowadzone są na kierunkach: artes liberales, indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, logopedia ogólna i kliniczna, Philosophy, Psychology, socjologia. Kandydaci zagraniczni mogą umówić się na rozmowę on-line.