Coraz więcej tekstów naukowych trafia do Repozytorium Centrum Otwartej Nauki. W ciągu dwóch ostatnich lat ich liczba powiększyła się ponad dwukrotnie. Do tej pory w zasobach repozytorium zgromadzono ponad 5 tys. publikacji.

 

Wśród tekstów znajdują się m.in. artykuły naukowe (3786), książki (733) i materiały konferencyjne (119). Najpopularniejsze tytuły miały ponad 3 tys. odsłon. Sięgali po nie użytkownicy nie tylko z Polski, lecz także z krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych czy Rosji. Spośród najaktywniejszych osób deponujących w repozytorium swoje prace dziesięcioro użytkowników umieściło po ponad 30 publikacji, zaś rekordzista zdeponował ich aż 62.

 

Repozytorium CeON przeznaczone jest dla wszystkich polskich badaczy zainteresowanych otwartym udostępnianiem swoich prac naukowych. Zostało stworzone z myślą o naukowcach, których macierzyste instytucje nie prowadzą repozytoriów.

 

Udostępnianie publikacji w modelu repozytoryjnym to najprostszy i darmowy sposób na poszerzenie grona odbiorców tekstu oraz zwiększenie jego widoczności. Obecnie to coraz ważniejszy sposób dystrybucji treści naukowych na świecie. Od wielu lat najlepsze uczelnie tworzą repozytoria, dzięki którym zyskują znakomite narzędzie prezentacji dorobku swoich pracowników, zaś sami badacze – skuteczny sposób na budowanie zasięgu i zwiększenie cytowania publikacji.

 

Centrum Otwartej Nauki