Uniwersytet Warszawski Studia doktoranckie

krok do kariery naukowej

 

nabór na studia III stopnia

 

Rekrutacja podobnie jak przy zapisach na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie odbywa się przez internet. Dla przyszłych doktorantów przeznaczony jest system www.doktoranci.irk.uw.edu.pl, gdzie oprócz katalogu kierunków, harmonogramu rejestracji, znajdują się również szczegółowe informacje na temat samych studiów. Przy zapisach nie wnosi się opłaty rekrutacyjnej.

 

Do 30 kwietnia każdego roku Senat UW zatwierdza listę kierunków studiów doktoranckich, które zgłosiły wydziały. Terminy rekrutacji są różne na poszczególnych kierunkach, niektóre zapisy rozpoczynają się już w maju.

 

Na studia doktoranckie kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników uzyskanych na studiach magisterskich oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Rejestracja w systemie jest więc jedynie zgłoszeniem udziału. Wszyscy, którzy się zarejestrują, zostaną zaproszeni na indywidualne spotkanie.

 

Każda z jednostek uniwersyteckich może mieć nieco inne metody kwalifikacji kandydatów, ale najczęściej brane pod uwagę są:

  • średnia ocen ze studiów magisterskich (poświadczona przez dziekanat macierzystego wydziału),
  • znajomość języków obcych, którą potwierdzić można w bezpośredniej rozmowie lub na podstawie certyfikatu językowego,
  • projekt badawczy, tematyka pracy doktoranckiej, metodyka badawcza, którą kandydat będzie chciał zastosować, zainteresowania naukowe,
  • dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, mogą to być osiągnięcia, publikacje, artykuły prasowe czy np. udział w konkursach i konferencjach.

 

Ważne informacje

Przydatne kontakty i linki:

Trwające rekrutacje (IRK)

Informator studiów doktoranckich 2017/2018 (pdf)

 

Biuro ds. Studiów Doktoranckich   

i Kształcenia Podyplomowego

Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. nr 30
tel. 22 55 24 036-39; 22 55 24 055

nauczanie(at)adm.uw.edu.pl

www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl