Archeolodzy z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW odkryli w antycznej stolicy Ilirii Rhizon (współczesnym czarnogórskim miasteczku Risan) pozostałości po świątyni iliryjskiego boga Medaura i antycznej mennicy.

Badacze z UW prowadzący badania akropolis antycznego miasta Rhizon dokonali dwóch unikatowych odkryć, które mają istotne znaczenie dla całej Ilirii.

 

Pierwsze to kompletna inskrypcja grecka. Wspomniano na niej imię szefa lokalnej policji (peripolarcha) Aristoles syn Aristiona oraz jego zespołu – 13 policjantów (peripoloi). Wszystkie wymienione na inskrypcji imiona, czyli imiona własne i ojców są czysto greckie np. Aleksandros syn Dionysiosa. Użyte do opisania funkcji terminy greckie sugerują, że w pewnym okresie Rhizon miało status polis. Fakt ten nie był wcześniej badaczom znany.

 

Peripolarcha Aristokles był również według inskrypcji „skarbnikiem świątyni Medaura”. Dzięki tej informacji naukowcy wysnuli wniosek, że na wzgórzu stała świątynia, która była świątynią iliryjskiego boga Medaura. Przypuszczenia potwierdziły się, gdy archeolodzy odkryli fragmenty architektoniczne pochodzące z niewielkiej budowli (świątyni) o klasycznej formie.

 

Drugie ważne odkrycie związane jest z zabytkami wypełniającymi dawną cysternę, w której znalazł się materiał od okresu hellenistycznego po średniowiecze. Odkryto płytkę ceramiczną z 9 wgłębieniami połączonymi rowkiem oraz niewielki żelazny młotek – z jednej strony zakończony na ostro, z drugiej płaski. Płytka ceramiczna służyła do odlewania monet, zaś młotek, jak sądzą naukowcy do ich wybijana. Oznacza to, że w czasach antycznych na akropolis znajdowała się mennica. Niewykluczone, że zarówno świątynia jak i mennica tworzyły jeden kompleks.

 

Więcej informacji na dostępnych jest na stronie Ośrodka Badań and Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW.