Przemysław Krawczyk i Damian Ługowski, założyciele spółki spin-off UW GeoLearning, udowadniają w praktyce, że geologia jest fascynująca. Ich firma organizuje w Górach Świętokrzyskich nowatorskie, interaktywne warsztaty oraz wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do zagłębienia się w świat nauki.

Obaj mają mnóstwo zapału i łączy ich wspólna pasja – geologia, którą chcą zaszczepić innym. Przemysław Krawczyk i Damian Ługowski, młodzi geolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego, w 2018 roku założyli spółkę spin-off UW GeoLearning, która we współpracy z Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach organizuje warsztaty, wycieczki trekkingowe i wyjazdy regionalne z zakresu nauk przyrodniczych, a w szczególności nauk o Ziemi. Prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych zajęcia skierowane są głównie do grup ze szkół podstawowych i liceów.

 

Teoria i praktyka

Przemysław Krawczyk i Damian Ługowski, pracując przez kilka lat z dziećmi i młodzieżą, zauważyli, że uczniowie mają trudności z przełożeniem wiedzy teoretycznej na zjawiska obserwowane w przyrodzie. Na podstawie tych wniosków postanowili stworzyć projekt edukacyjny, który będzie łączył wiedzę książkową z możliwością empirycznego poznawania świata natury.

 

– Podczas naszych warsztatów kładziemy nacisk na naukę poprzez doświadczanie i interakcję. Każde wyjście w góry, wzbogacone o wiedzę geologiczną, staje się fascynującą przygodą bez względu na wiek uczestników – podkreśla Damian Ługowski.

 

Tym, co wyróżnia działalność spółki GeoLearning, jest możliwość nauki geologii w laboratoriach Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach oraz korzystania na miejscu z bogactwa krajobrazowego i przyrodniczego Gór Świętokrzyskich. Warsztaty, prowadzone przez założycieli GeoLearning oraz grupę doktorantów Wydziału Geologii UW, trwają najczęściej kilka dni, podczas których młodzi ludzie m.in. pracują z mikroskopem i oprogramowaniem geoprzestrzennym, a także poszukują cennych okazów i odkrywają historię geologiczną regionu w terenie.

 

Fascynujący świat nauki

Za każdym razem program zajęć opracowywany jest indywidualnie we współpracy z nauczycielami, dostosowany do odpowiedniej grupy wiekowej. Jak przyznają założyciele GeoLearning, zainteresowanie młodych osób lekcjami nie jest prostym zadaniem. – Uczniowie są bardzo wymagający. Na pewno pomaga nam to, że od samego początku budujemy z uczestnikami partnerskie relacje i dajemy poczucie współtworzenia warsztatów – mówi Przemysław Krawczyk.

 

Dzieci i młodzież, spędzając czas w dobrej atmosferze, uczą się umiejętności pracy w grupie i myślenia analitycznego, a także szacunku dla przyrody i świadomości ekologicznej. Zajęcia rozbudzają w młodych ludziach ciekawość świata i zainteresowanie geologią jako nauką. Założyciele GeoLearning liczą na to, że być może wśród uczestników znajdą się także przyszli badacze. Dotychczas kilkoro uczestników warsztatów z grup licealnych zostało studentami Wydziału Geologii UW.

 

Dalsze plany i wyzwania

Przemysław Krawczyk i Damian Ługowski planują dalszy rozwój firmy. Choć warsztaty adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży, już teraz cieszą się zainteresowaniem m.in. nauczycieli przyrody i seniorów, dlatego też celem jest poszerzenie oferty zajęć skierowanych do osób dorosłych. Wyzwaniem w najbliższym czasie będzie także opracowanie takiego modelu działalności, który pozwoli na pracę w pełni również latem i zimą, czyli poza okresem największego zainteresowania zajęciami.

 

Ważnym celem, jaki stawiają przed sobą założyciele spółki, jest stworzenie narzędzi cyfrowych, które będą wspierać edukację w terenie. Choć nie zdradzają na razie szczegółów, właśnie trwają prace nad rozwiązaniami e-learningowymi oraz aplikacją mobilną.

 

GeoLearning

 

Przemysław Krawczyk – koordynator projektów w Inkubatorze UW, absolwent geologii stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie student Wydziału Zarządzania UW

 

Damian Ługowski – doktorant na Wydziale Geologii UW