Dwoje chemików z Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Ewa Bulska i prof. Krzysztof Woźniak – zostali uhonorowani Nagrodami Ministra Nauki podczas Gali Nauki Polskiej, która odbyła się 18 lutego na Politechnice Warszawskiej.

19 lutego obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji dzień wcześniej w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, w trakcie której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej zasłużonym przedstawicielom środowiska akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej. Przyznano także nagrody za całokształt dorobku.

 

Łącznie minister przyznał pięćdziesiąt dziewięć nagród, w tym pięćdziesiąt indywidualnych i dziewięć zespołowych.

Wyróżnieni chemicy

Wśród laureatów Nagród Ministra Nauki jest dwoje badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego:

  • prof. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej);
  • prof. Krzysztof Woźniak, kierownik Pracowni Krystalochemii na Wydziale Chemii (za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej).
Prof. Ewa Bulska

jest ekspertką w zakresie chemii analitycznej, spektrometrii atomowej i spektrometrii mas. Na UW pełni funkcję dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, kieruje również Pracownią Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii. Wcześniej była p.o. dyrektora Centrum Nowych Technologii UW. Prof. Bulska przewodniczyła Radzie Metrologii przy Głównym Urzędzie Miar w pierwszej kadencji jej działalności. Obecnie jest przewodniczącą Zespołu Analizy Spektralnej w Komitecie Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

Za swoje osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi czy Medalem im. Wiktora Kemuli, przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. W 2015 roku nadano jej tytuł „IUPAC 2015 Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering”. To zaszczytne wyróżnienie jest przyznawane przez międzynarodową organizację International Union of Pure and Applied Chemistry.

 

Prof. Ewa Bulska. Źródło: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

Prof. Ewa Bulska. Źródło: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

 

Prof. Krzysztof Woźniak

jest ekspertem w zakresie rentgenowskich badań strukturalnych i eksperymentalnych, a także rentgenowskich ilościowych badań gęstości elektronowej. Na Uniwersytecie Warszawskim kieruje Pracownią Krystalochemii (Wydział Chemii) oraz Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Jest członkiem Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk. Nazwisko prof. Woźniaka znajduje się na liście najczęściej cytowanych w 2022 roku naukowców z całego świata, opublikowanej przez Uniwersytet Stanforda (World’s Top 2% Scientists 2022).

 

Prof. Woźniak jest laureatem licznych grantów, uhonorowano go m.in. Nagrodą I stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Prof. Krzysztof Woźniak. Źródło: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

Prof. Krzysztof Woźniak. Źródło: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW