Badania mogące doprowadzić do opracowania nowych form terapii lub produktów leczniczych będą finansowane z grantów TEAM przyznanych pracownikom UW przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W konkursie nagrodzono dr. Krzysztofa Kobielaka oraz dr hab. Annę Wójcicką z Centrum Nowych Technologii oraz prof. Krzysztofa Woźniaka i dr. Jana Kutnera z Wydziału Chemii.

 

FNP rozstrzygnęła konkursy w ramach programu TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facilit i TEAM-TECH Core Facility Plus. Wszystkie służą wspieraniu wybitnych naukowców kierujących zespołami badawczymi. Projekty finansowane z TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility obejmują opracowywanie nowych produktów i ich procesów produkcyjnych oraz rozwój i wprowadzenie na rynek usług badawczych. Z grantów finansowane jest m.in. zatrudnienie nowych członków zespołu oraz stypendia dla studentów i doktorantów.

 

Do konkursu TEAM zgłosiło się 47 kierowników zespołów, spośród nich wybrano 11, którym przyznano łącznie blisko 37 mln zł.  Dr n. med. Krzysztof Kobielak, kierujący Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek w Centrum Nowych Technologii otrzymał 3,5 mln zł na badania „Wzajemne oddziaływanie komórek macierzystych włosa i otaczającej niszy w czasie regeneracji skóry i cyklu włosa”. Zespół jego laboratorium bada niezależne komórki macierzyste występujące w skórze i jej przydatkach (takich jak: włosy, gruczoły potowe i paznokcie). Celem naukowców jest odszyfrowanie uniwersalnych mechanizmów regulacyjnych i właściwości regeneracyjnych związanych z procesami, takimi jak gojenie ran skórnych, regeneracja włosów czy regeneracja palców i kończyn.

 

W konkursach TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility Plus brało udział 31 badaczy. Środki w łącznej wysokości blisko 20 mln zł otrzymali autorzy 7 najlepszych wniosków. „Platforma do badań krystalograficznych oraz biofizycznych wspomagających rozwój produktów leczniczych” to projekt prof. Krzysztofa Woźniaka (kierownik projektu) i dr. Jana Kutnera (zastępca kierownika) z Wydziału Chemii. Obaj prowadzą badania w ramach wydziałowej Pracowni Krystalochemii. Prof. Woźniak kieruje jej pracami, jest też laureatem wielu grantów, m.in. OPUS i  MAESTRO Narodowego Centrum Nauki. FNP przyznała chemikom 3,5 mln zł.

 

Dr hab. n. med. Anna Wójcicka z Centrum Nowych Technologii jest – wraz z prof. Krystianem Jażdżewskim – założycielką Warsaw Genomics – spółki spin-off UW zajmującej się badaniami genetycznymi i prowadzącej ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku zachorowania na raka BadamyGeny.pl. Od FNP otrzymała 3 mln zł na „Kompleksową diagnostykę genetyczną mikroangiopatii zakrzepowych – opracowanie testu genetycznego i algorytmu umożliwiającego określenie ryzyka utraty przeszczepionego narządu”.  Narządem tym jest nerka przeszczepiona u pacjentów z mikroangiopatiami zakrzepowymi – chorobami prowadzącymi do powstania zakrzepów. Powodują one uszkodzenie narządów wewnętrznych, szczególnie nerek.

Lista laureatów

Więcej informacji o rozstrzygniętych konkursach oraz pełną listę laureatów znaleźć można na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.