Rozpoczęła się trzecia edycja programu minigrantów Uniwersytetu Warszawskiego dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych. Zgłaszane projekty muszą być realizowane przez badaczy z UW i przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich 4EU+. Wnioski można składać do 15 lipca.

Program minigrantów realizowany jest w ramach działania II.1.1. IDUB, które służy wzmocnieniu współpracy naukowo-badawczej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz innych partnerstw strategicznych. O finansowanie projektów mogą ubiegać zespoły badawcze składające się z przedstawicieli UW i co najmniej dwóch innych uczelni 4EU+ (poza UW do Sojuszu należą też: Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie).

 

Zgłaszane wnioski powinny dotyczyć badań realizowanych w czterech obszarach flagowych 4EU+:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim;
  • Europejskość: wielojęzyczność, różnorodność, obywatelskość;
  • Dane – Modele – Transformacje;
  • Przemiany środowiskowe.

 

Zespoły badawcze ubiegające się o wsparcie, w kwocie do 10 tys. euro, muszą w ciągu jednego roku od otrzymania minigrantu złożyć wniosek grantowy w jednym z konkursów w ramach programów badawczych UE lub innych programów finansujących zaawansowane naukowo projekty badawcze prowadzone w ramach konsorcjów międzynarodowych.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie pod adresem 4euplus(at)uw.edu.pl. Termin naboru upływa 15 lipca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 września.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie IDUB >>