Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród instytucji reprezentowanych przez tegorocznych laureatów konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia otrzyma 12 młodych naukowców z UW.

O stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) mogą ubiegać się młodzi naukowcy o wyróżniającym się dorobku badawczym, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia.

 

W tegorocznej edycji wnioski złożyło 794 kandydatów z całej Polski. FNP wybrała stu laureatów, 12 z UW. Przyznano też trzy wyróżnienia dla naukowców, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne, w tym dla dr Joanny Mazur z Wydziału Zarządzania UW. Nagrodzono również Aleksandrę Kopacz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr. Dariusza Kosza z Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

 

Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Laureaci stypendium START FNP 2022 z UW:
 • Anna Dawid-Łękowska (Wydział Fizyki);
 • Adrian Konopko (Wydział Chemii);
 • Wojciech Kordyzon (Wydział Polonistyki);
 • Michał Lipka (Centrum Nowych Technologii);
 • dr Paweł Łowicki (Wydział Psychologii);
 • Adam Mamot (Centrum Nowych Technologii / Wydział Fizyki);
 • dr Helena Markowska-Fulara (Wydział Polonistyki);
 • dr Joanna Mazur (Wydział Zarządzania) – laureatka wyróżnienia;
 • Jakub Nowak (Wydział Fizyki);
 • dr Monika Piersa-Siłkowska (Wydział Fizyki);
 • Jakub Skrzeczkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki);
 • dr Dawid Walentek (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych).

 

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie FNP >>