8 maja ukazało się kolejne wydanie pisma uczelni „UW”. A w nim tekst o nowym systemie kształcenia doktorantów na UW jako ciąg dalszy relacji dotyczącej zmian związanych z wdrażaniem ustawy 2.0. Poza informacjami o powołaniu szkół doktorskich można tu też znaleźć m.in. artykuł o sojuszu 4EU+, ostatnich wynikach pracy zespołów UW i WUM ds. federalizacji oraz projektach dziedzińca górnego na kampusie głównym.

Drugie w tym roku wydanie pisma uczelni „UW” rozpoczyna się tekstem na temat nowego systemu kształcenia doktorantów na UW, jak również uczelnianych prac uczelnianych dotyczących zmian w pozostałych obszarach działalności w związku z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („Nowy system kształcenia doktorantów na UW”, s. 2).

 

Pierwsze strony pisma zawierają też artykuł o biorącym udział w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” sojuszu 4EU+. Obok informacji na temat założeń tego partnerstwa znajdują się tu wypowiedzi przedstawicieli władz paryskiej Sorbony, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu w Heidelbergu. Uczelnie te, wraz z UW i Uniwersytetem w Mediolanie, w ramach wspomnianego konkursu, starają się o status uniwersytetu europejskiego („4EU+ – sześciu partnerów, jedna wizja”, s. 6).

 

Wśród innych tematów nowego numeru pisma „UW” znalazła się też m.in. kwestia dotychczasowych wyników współpracy UW i WUM w drodze ku ich federalizacji („3 platformy federalizacji”, s. 8) czy przedsięwzięć inwestycyjnych ostatnich miesięcy, w tym konkursu na projekt dziedzińca górnego na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu („Najlepsze projekty górnego dziedzińca”, s. 14) i „Wyspy” na kampusie Ochota („Ochota na wyspę”, s. 17).

 

Tradycyjnie już w piśmie „UW” znalazły się artykuły poświęcone uniwersyteckim wydarzeniom, projektom naukowym, odkryciom i uroczystościom, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy. Teksty na temat planów utworzenia przez UW dwóch sieci Team-Net, nowych kierunków studiów II stopnia czy rozwoju uczelni w ciągu 15-letniej obecności w Unii Europejskiej to tylko niektóre z propozycji najnowszego numeru.

 

Pismo „UW” nr 2(90) w wersji papierowej jest dostępne w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum i dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. Wkrótce pojawi się także na wydziałach. Wersję elektroniczną można pobrać na stronie pisma uczelni.