Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło I edycję konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze. Wśród 30 nagrodzonych wniosków 5 zostało zgłoszonych przez wydziały i jednostki UW. Łączna kwota ich dofinansowania wynosi blisko 5 mln złotych.

To pierwsza odsłona konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z National Natural Science Foundation of China (NSFC) na polsko – chińskie projekty badawcze w obszarze nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz w wybranych dyscyplinach nauk społecznych.

 

W konkursie SHENG przesłano łącznie 250 wniosków na kwotę ponad 313 mln zł. Wsparcie finansowe otrzyma 30 projektów. Łączny budżet dofinansowania wynosi prawie 36,4 mln zł.

 

Wszystkie nagrodzone projekty z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczą obszaru nauk ścisłych. Wyróżniono 3 wnioski z Wydziału Fizyki, 1 Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz 1 zgłoszony przez Środowiskowe Laboratorium Jonów Ciężkich. Całkowita kwota przyznanych środków dla tych projektów to blisko 5 mln złotych.

 

Finansowane projekty będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w Chinach. Nad przebiegiem każdego będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie polskiej, drugi po stronie chińskiej. Czas realizacji projektu badawczego wynosi 36 miesięcy, zaś minimalna wartość polskiej części projektu to 250 tys. zł. Ocenę formalną i merytoryczną wniosków w konkursie SHENG  dokonały równolegle NCN i NSFC. Eksperci ocenili wartość naukową projektu, możliwość wykonania, kwalifikacje zespołu badawczego oraz kosztorys.

 

Pełna lista rankingowa konkursu znajduje się na stronie NCN.

Nagrodzone projekty UW
  • „Nierówności dla nieprzemiennych martyngałów”, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • „Dynamika i rozszerzenia pętlowej grawitacji kwantowej”, Wydział Fizyki
  • „Kosmologiczne konsekwencje teorii wykraczających poza Model Standardowy w kontekście astronomii fal grawitacyjnych”, Wydział Fizyki
  • „Jonizacja i rekombinacja w silnych impulsach laserowych poza przybliżeniem dipolowym”, Wydział Fizyki
  • „Dynamika dyssypatywna i dekoherencja kwantowa w syntezie jąder atomowych”, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów