Konsorcjum M-ERA.NET ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursu na projekty badawcze z zakresu nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Wśród jednostek, do których trafią środki na badania jest również UW.

W konkursie zespoły z całego świata złożyły 233 wnioski. 37 z nich otrzymało finansowanie o łącznej wartości 26,9 mln euro. Polacy będą uczestniczyć w 12 wyłonionych w konkursie projektach.

 

W gronie laureatów znalazł się projekt „Synteza i charakterystyka nowych materiałów hybrydowych 2D do zastosowań jako superkondensatory”. Uczestniczą w nim naukowcy z UW, a także Uniwersytet Techniczny w Dreźnie oraz Uniwersytet Technologiczny w Brnie. Na poziomie Polski pracami kieruje profesor Johannes Ehrenfried Zschech z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

 

W ramach projektu ma powstać seria materiałów hybrydowych 2D, zaprojektowanych i wyprodukowanych z użyciem dwuwymiarowych nieorganicznych związków MXens oraz dwuwymiarowego czarnego fosforu. W procesie tym zostaną wykorzystane zaawansowane algorytmy analizy danych. Ostatecznie, projekt ma przyczynić się do efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, zgodnie z celami europejskiej polityki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz rozwoju tanich, zrównoważonych źródeł energii.

 

Do M-ERA.NET Call 2019 projekty z Polski były zgłaszane za pośrednictwem NCN i NCBR. Lista laureatów konkursu oraz opisy projektów są dostępne na stronie sieci M-ERA.

 

M-ERA.NET to konsorcjum badawcze utworzone w 2012 roku i finansowane ze środków Unii Europejskiej. Sieć wspiera badania z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej. Jej celem jest też rozwój długotrwałej współpracy instytucji finansowania nauki z poszczególnych krajów Europy i świata.