Uniwersytet Warszawski Rekrutacja do Szkół Doktorskich

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

Szkoły Doktorskie

szkolydoktorskie.uw.edu.pl

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich

szkolydoktorskie.uw.edu.pl