Uniwersytet Warszawski Rekrutacja na studia doktoranckie

Rekrutacja do szkół doktorskich UW

 

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

Dla kandydatów na studia III stopnia oraz podyplomowe:

studiadoktoranckie.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 30
tel. 22 55 24 036-039, 55 22 036

nauczanie(at)adm.uw.edu.pl

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

Szkoły doktorskie

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie.

 

Senat UW w trakcie posiedzenia 17 kwietnia przyjął uchwały w sprawie Ramowych zasad organizacji szkół doktorskich na UW oraz warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała Senatu UW nr 411 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Ramowych zasad organizacji szkół doktorskich na UW

Pobierz pdf >>

Uchwała Senatu UW nr 412 z 17 kwietnia w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020

Pobierz pdf >>