Uniwersytet Warszawski Rekrutacja na studia doktoranckie

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

Dla kandydatów na studia III stopnia oraz podyplomowe:

studiadoktoranckie.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 30
tel. 22 55 24 036-039, 55 22 036

nauczanie(at)adm.uw.edu.pl

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

Szkoły doktorskie

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie. O pracach nad koncepcją szkół doktorskich na UW przeczytać można w artykułach:

 

Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich

Koncepcja szkół doktorskich na UW