Uniwersytet Warszawski Potwierdzenie efektów uczenia się

Uniwersytecki portal o PEU/RPL

https://peu.uw.edu.pl

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

 

Kontakt z doradcą

tel. 22 55 21 528
peu(at)uw.edu.pl

Potwierdzenie efektów uczenia się PEU/RPL to proces poprzedzający rekrutację na studia. PEU pozwala kandydatom na zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych wcześniej np. na kursach, szkoleniach czy w pracy.

 

Dzięki PEU można znacząco skrócić czas trwania studiów lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą zawodową.

 

Do procesu PEU mogą przystąpić osoby bez dyplomu studiów wyższych, które posiadają minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe lub osoby z wykształceniem wyższym. Kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie muszą wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, a absolwenci studiów magisterskich – minimum 2-letnim.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Akty prawne >>

 

Uchwały Senatu UW dotyczące ogólnych zasad rekrutacji, zasad rekrutacji na poszczególne kierunki, harmonogramu itd. dostępne są na stronie Biura ds. Rekrutacji.