Uniwersytet Warszawski Rekrutacja na II stopień

Studia drugiego stopnia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki lub podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

 

Podstawą przyjęcia są na ogół egzaminy wstępne przeprowadzane w formie pisemnej lub ustnej, rozmowy kwalifikacyjne bądź oceny uzyskane na zakończenie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Zasady różnią się w zależności od wybranego kierunku. Lista dostępnych studiów oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie www.irk.oferta.uw.edu.pl. Do wyboru jest około 90 kierunków zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

 

Rekrutacja prowadzona jest najczęściej do końca września, tak aby studenci studiów pierwszego stopnia, którzy bronią się w tym miesiącu, mieli szansę na wzięcie udziału w kwalifikacji i podjęcie studiów drugiego stopnia w najbliższym roku akademickim. Na niektórych kierunkach istnieje też możliwość rozpoczęcia nauki od semestru letniego.

Przydatne kontakty i linki

Biuro ds. Rekrutacji 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. 4

tel.: 22 55 24 041-042

rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

www.rekrutacja.uw.edu.pl

 

kandydaci niepełnosprawni

kandydaci z zagranicy

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

wymagane dokumenty

opłata rekrutacyjna

opłaty za studia