Uniwersytet Warszawski Rekrutacja na II stopień

Biuro ds. Rekrutacji

www.rekrutacja.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 4

tel. 22 55 24 041, 55 24 042 / rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

Kandydaci zagraniczni/Foreign candidates

+48 22 55 24 043, +48 22 55 24 075, +48 22 55 24 048 / admission(at)uw.edu.pl

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

Studia drugiego stopnia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki lub podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

 

Podstawą przyjęcia są na ogół egzaminy wstępne przeprowadzane w formie pisemnej lub ustnej, rozmowy kwalifikacyjne bądź oceny uzyskane na zakończenie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Zasady różnią się w zależności od wybranego kierunku. Lista dostępnych studiów oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie www.irk.oferta.uw.edu.pl. Do wyboru jest około 110 kierunków zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

 

Rekrutacja prowadzona jest najczęściej do końca września, tak aby studenci studiów pierwszego stopnia, którzy bronią się w tym miesiącu, mieli szansę na wzięcie udziału w kwalifikacji i podjęcie studiów drugiego stopnia w najbliższym roku akademickim. Na niektórych kierunkach istnieje też możliwość rozpoczęcia nauki od semestru letniego.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Akty prawne >>

 

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Akty prawne >>

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Uchwały Senatu UW dotyczące ogólnych zasad rekrutacji, zasad rekrutacji na poszczególne kierunki, harmonogramu itd. dostępne są na stronie Biura ds. Rekrutacji.

Informator dla kandydatów na studia 2021/2022

 

 

Pobierz pdf >>