Uniwersytet Warszawski Rekrutacja na II stopień

Biuro ds. Rekrutacji

www.rekrutacja.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 4

tel. 22 55 24 041, 55 24 042 / rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

Kandydaci zagraniczni/Foreign candidates

+48 22 55 24 043, +48 22 55 24 075, +48 22 55 24 048 / admission(at)uw.edu.pl

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

Studia drugiego stopnia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki lub podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

 

Podstawą przyjęcia są na ogół egzaminy wstępne przeprowadzane w formie pisemnej lub ustnej, rozmowy kwalifikacyjne bądź oceny uzyskane na zakończenie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Zasady różnią się w zależności od wybranego kierunku. Lista dostępnych studiów oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie www.irk.oferta.uw.edu.pl. Do wyboru jest około 90 kierunków zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

 

Rekrutacja prowadzona jest najczęściej do końca września, tak aby studenci studiów pierwszego stopnia, którzy bronią się w tym miesiącu, mieli szansę na wzięcie udziału w kwalifikacji i podjęcie studiów drugiego stopnia w najbliższym roku akademickim. Na niektórych kierunkach istnieje też możliwość rozpoczęcia nauki od semestru letniego.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji (pdf) 

informacje na temat: zakresu i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenia jego wyników

Zasady rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów (pdf) 

informacje na temat: zasad kwalifikacji na poszczególnych kierunkach i przedmiotów punktowanych

Harmonogram rekrutacji (pdf)

informacje na temat: terminów rejestracji kandydatów

Zasady przeniesienia z innej uczelni (pdf)

informacje na temat: zasad przeniesienia na poszczególne kierunki studiów

 

Szczegółowe unormowania dot. postępowania rekrutacyjnego (pdf)

informacje na temat: zasad i trybu prowadzenia rejestracji, opłat, dokumentów przyjmowanych od osób zakwalifikowanych

Potwierdzanie na UW efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (pdf)

informacje na temat: przebiegu procesu potwierdzenia efektów uczenia się i rekrutacji w tym trybie, opłat

 

Zasady rekrutacji na poszczególne kierunki na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (pdf)

informacje na temat: zasad kwalifikacji na poszczególnych kierunkach, etapów i terminów postępowania rekrutacyjnego