Uniwersytet Warszawski Rekrutacja na II stopień

Biuro ds. Rekrutacji

www.rekrutacja.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 4

tel. 22 55 24 041, 55 24 042 / rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

Kandydaci zagraniczni/Foreign candidates

+48 22 55 24 043, +48 22 55 24 075, +48 22 55 24 002 / admission(at)uw.edu.pl

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

Studia II stopnia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki albo podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

 

Podstawą przyjęcia są na ogół egzaminy wstępne przeprowadzane w formie pisemnej lub ustnej, rozmowy kwalifikacyjne bądź oceny uzyskane na zakończenie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Zasady różnią się w zależności od wybranego kierunku. Lista dostępnych studiów oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie www.irk.uw.edu.pl. Do wyboru jest 130 kierunków, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Rekrutacja prowadzona jest najczęściej do końca września, tak aby studenci studiów I stopnia, którzy bronią się w tym miesiącu, mieli szansę na wzięcie udziału w kwalifikacji i podjęcie studiów II stopnia w najbliższym roku akademickim. Na niektórych kierunkach istnieje też możliwość rozpoczęcia nauki od semestru letniego.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Akty prawne >>

 

Uchwały Senatu UW dotyczące ogólnych zasad rekrutacji, zasad rekrutacji na poszczególne kierunki, harmonogramu itd. dostępne są na stronie Biura ds. Rekrutacji.

Przewodnik dla kandydatów na studia 2024/2025

 

Pobierz pdf >>

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Akty prawne >>

 

Uchwały Senatu UW dotyczące ogólnych zasad rekrutacji, zasad rekrutacji na poszczególne kierunki, harmonogramu itd. dostępne są na stronie Biura ds. Rekrutacji.

Przewodnik dla kandydatów na studia 2023/2024

 

Pobierz pdf >>

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn