Do 19 czerwca można wziąć udział w rekrutacji do Szkół Doktorskich UW. Na kandydatów czeka 330 miejsc w czterech Szkołach Doktorskich. Zapisy odbywają się elektronicznie w serwisie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Na Uniwersytecie Warszawskim działają cztery Szkoły Doktorskie (Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska). Obecnie kształci się w nich ponad 1200 doktorantów tworzących rozprawy doktorskie w 24 dyscyplinach nauki.

 

Doktoranci, którzy rozpoczną kształcenie 1 października 2023 roku, będą mieli okazję realizować nowy program kształcenia. Zmiana programu to rezultat wielomiesięcznych prac, w tym licznych konsultacji i badań. W rezultacie są to programy odpowiadające potrzebom doktorantów i ich promotorów.

 

Rekrutacja do Szkół Doktorskich UW odbywa się elektronicznie poprzez serwis Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Zapisy trwają do 19 czerwca. Po tym terminie rozpocznie się weryfikacja i ocena dokumentów kandydatów. Kolejnym etapem są egzaminy (w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) oraz rozmowy kwalifikacyjne (we wszystkich Szkołach). Pierwsze wyniki rekrutacji będą dostępne na przełomie lipca i sierpnia. Udział w rekrutacji jest płatny (200 zł).

 

Doktorat wdrożeniowy

Rozpoczął się także nabór dla osób zainteresowanych udziałem w programie „Doktorat wdrożeniowy”. Zapisy w IRK są dostępne do 10 maja (w przypadku Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej) albo 12 maja (w przypadku pozostałych Szkół Doktorskich). Program „Doktorat wdrożeniowy” jest przeznaczony dla pracowników lub przyszłych pracowników, którzy chcieliby w miejscu pracy wdrażać rozwiązania, które są przedmiotem rozprawy doktorskiej. Realizacja programu jest uzależniona od otrzymania finasowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Dzień Otwarty

18 marca odbył się Dzień Otwarty Szkół Doktorskich UW. Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na stronie rekrutacja.szkolydoktorskie.uw.edu.pl. Znajdują się tam również informacje o ofercie Uniwersytetu Warszawskiego dla doktorantów, w tym o wsparciu socjalnym, możliwościach finansowania badań, wyjazdów zagranicznych itp.

 

Informacje o rekrutacji do Szkół Doktorskich UW są też na bieżąco publikowane na ich stronie internetowej.

 

Stypendium na Start

Dla kandydatów z najlepszymi wynikami rekrutacyjnymi przygotowano Stypendium na Start, finansowane w całości ze środków Uniwersytetu Warszawskiego. Jego wysokość w roku akademickim 2022/2023 roku wyniosła 18 tys. zł (wypłacane jednorazowo). Stypendium otrzymuje 20% osób z najlepszymi wynikami spośród przyjętych doktorantów.

 

Promotorzy

Ważnym i niezbędnym punktem przygotowań do rekrutacji jest znalezienie odpowiedniego promotora lub promotorki. Na Forum Szkół Doktorskich znajduje się wyszukiwarka promotorów z biogramami nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Matematycznego PAN, którzy chcą podjąć się opieki nad doktorantami.